ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( NANO 511 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Nanobilim ve Nanoteknolojinin Temelleri
Ders kodu: NANO 511
Öğretim üyesi: Doç. Dr. Şölen KINAYYİĞİT
AKTS kredisi: 7.5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 2017, Güz ve Bahar
Dersin düzeyi: Yüksek lisans
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: 2021 bahar döneminde online olacaktır.
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Bu dersin amacı, nanobilim ve nanoteknolojinin temel kavramlarını tanıtmak, nanoyapılı malzemelerin sentezi ve modifikasyonunu, üretim tekniklerini, karakterizasyon tekniklerini, kimyasal ve fiziksel özelliklerini, moleküler elektronik yapılarını ve birbirleri ile olan ilişkilerini öğrenciye kavratmak ve bu konuda günümüzdeki araştırma ve uygulamaları, toplumsal ve çevresel etkileri ile birlikte incelemektir.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Nanobilim ve nanoteknolojideki araştırma ve uygulamaların öğrenilmesi ve nanomalzemelerin yapısal, elektronik, fiziksel ve kimyasal özelliklerinin birbirleri ile ilişkilendirilmesi sağlanmış olacaktır.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) kavramlarını uzmanlık derecesinde açıklamak ve KBRN savunmasında uygulamak
  2. Çalışmalarındaki ilerlemeleri değerlendirmek, özetlemek ve raporlamak
  3. Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
  4. Öğrenme Yetkinliği
  5. Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer kavramları bireysel, sosyal, ekonomik, teknolojik ve etik konulara uygulamak

  Değerlendirme Tipi

  1. Sözlü sınav
  2. Ödev
 2. Nanobilim ve nanoteknolojideki araştırma ve uygulamalar incelenerek alandaki güncel problemlerin çözümüne ve teknolojinin geliştirilmesine yönelik daha analitik bir düşünme yeteneğine sahip olunacaktır.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) kavramlarını uzmanlık derecesinde açıklamak ve KBRN savunmasında uygulamak
  2. BECERİ
  3. Çalışmalarındaki ilerlemeleri değerlendirmek, özetlemek ve raporlamak
  4. Sorgulayıcı, yenilikçi yaklaşımlar ortaya koymak
  5. Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
  6. Tabii veya insan eliyle üretilmiş KBRN tehditlerinin risklerini değerlendirebilmek
  7. Öğrenme Yetkinliği
  8. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
  9. İletişim ve Sosyal Yetkinlik
  10. Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer kavramları bireysel, sosyal, ekonomik, teknolojik ve etik konulara uygulamak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
  3. Seminer/sunum
 3. Nanobilimin etik, çevresel ve hukuki konuları da içeren toplumsal algısını gözden geçirmek ve nanoteknolojinin geleceğini de ilgilendiren sorunlar için yeni fikir ve çözümler göstermek

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) kavramlarını uzmanlık derecesinde açıklamak ve KBRN savunmasında uygulamak
  2. BECERİ
  3. Kendi bulgularını diğerleri ile birlikte detaylı bir şekilde analiz edip, değerlendirebilmek
  4. Çalışmalarındaki ilerlemeleri değerlendirmek, özetlemek ve raporlamak
  5. İlerleme raporlarını yayınlanmış doküman, tez, makalelere dayandırarak yazmak.
  6. Sorgulayıcı, yenilikçi yaklaşımlar ortaya koymak
  7. Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
  8. Tabii veya insan eliyle üretilmiş KBRN tehditlerinin risklerini değerlendirebilmek
  9. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
  10. İlgili sağlık ve güvenlik konularını anlamak ve çalışmalarında sorumluluk sergilemek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Seminer/sunum
   İçerik Yukarı
1. hafta: Nanobilim ve Nanoteknolojiye Giriş
2. hafta: Nanobilimde Tarihi Perspektifler (1. Ödev)
3. hafta: Nanoda Toplumsal ve Etik Değerler
4. hafta: Nanoteknolojinin Çevreye Etkileri ve Türkiye'deki stratejiler (2.Ödev)
5. hafta: Genel Toplumsal Algı
6. hafta: Nanoteknolojide Bilimsel Konular ve Kuantum Mekaniği (3. Ödev)
7. hafta: Nanoteknolojide Anahtar Konular (4. Ödev)
8. hafta: Nanomalzemelerin Fiziksel, Kimyasal ve Elektronik Özellikleri
9. hafta: Ara Sınav
10. hafta: Nanoteknolojide Karakterizasyon Metodları (5. Ödev)
11. hafta: Nanoteknolojide Yukarıdan Aşağı Üretim Teknikleri
12. hafta: Nanoteknolojide Aşağıdan Yukarı Üretim Teknikleri (6. Ödev)
13. hafta: Önem Kazanmış Nanomalzemeler ve Uygulamaları
14. hafta: Öğrenci sunumları
15. hafta*: Genel değerlendirme
16. hafta*: Final sınavı
Ders kitapları ve materyaller: Relevant review articles and chapters (The electronic copies of the course materials will be provided by the instructor.)
Önerilen kaynaklar: 1. Introduction to Nanoscience (Gabor L. Hornyak et. al.)
2. Introduction to Nanoscience (S. M. Lindsay)
3. Introduction to Nanotechnology (Charles P. Poole Jr., Frank J. Owens)
4. Nanoscale Science and Technology (Ed. Robert Kendall et. al.)
5. Nanoparticles (Ed: Günter Schmid)
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 9 20
Dönem içi diğer çalışmalar: 0 0
Proje: 14 20
Ödev: 2, 4, 6, 7, 10, 12 20
Kısa sınav (Quiz): 10
Final sınavı: 16 30
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 3 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 3 6
Dönem projesi: 3 6
Dönem projesi sunumu: 2 1
Kısa sınav (Quiz): 1.5 5
Ara sınav için bireysel çalışma: 12 2
Ara sınav (Vize): 2 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 30 1
Final sınavı: 2 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->