ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( NANO 513 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Nanoteknolojide İleri Karakterizasyon Teknikleri
Ders kodu: NANO 513
Öğretim üyesi: Dr. Öğr. Üyesi Nihan AYDEMİR
AKTS kredisi: 7.5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 2017, Güz
Dersin düzeyi: Yüksek lisans
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Bu ders, nanomateryallerin karakterizasyonunun temel prensiplerini ve ortak karakterizasyon tekniklerini tanıtacaktır.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Nanomalzemelerin yapısını ve kompozisyonunu belirlemek için ortak karakterizasyon yöntemleri hakkında bilgi verebilmek

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) kavramlarını uzmanlık derecesinde açıklamak ve KBRN savunmasında uygulamak
  2. Sorgulayıcı, yenilikçi yaklaşımlar ortaya koymak
  3. Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
  4. Tabii veya insan eliyle üretilmiş KBRN tehditlerinin risklerini değerlendirebilmek
  5. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
  6. İletişim ve Sosyal Yetkinlik
  7. Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer kavramları bireysel, sosyal, ekonomik, teknolojik ve etik konulara uygulamak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Dönem projesi
 2. Belirli bir karakterizasyon problemi için uygun deneysel yöntemi belirleme

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. BECERİ
  2. Sorgulayıcı, yenilikçi yaklaşımlar ortaya koymak
  3. Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
  4. Öğrenme Yetkinliği
  5. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
  6. İletişim ve Sosyal Yetkinlik
  7. İlgili sağlık ve güvenlik konularını anlamak ve çalışmalarında sorumluluk sergilemek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Dönem projesi
 3. Mikroyapı analizini x-ışını kırınımı, mikroskopi ve optik teknikler yardımıyla kavrayabilme ve malzemeyi karakterize etme araçlarını kullanabilme.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) kavramlarını uzmanlık derecesinde açıklamak ve KBRN savunmasında uygulamak
  2. Kendi bulgularını diğerleri ile birlikte detaylı bir şekilde analiz edip, değerlendirebilmek
  3. Tabii veya insan eliyle üretilmiş KBRN tehditlerinin risklerini değerlendirebilmek
  4. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
  5. İletişim ve Sosyal Yetkinlik
  6. İlgili sağlık ve güvenlik konularını anlamak ve çalışmalarında sorumluluk sergilemek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Seminer/sunum
  3. Dönem projesi
   İçerik Yukarı
1. hafta: Nanomalzemelerin karakterizasyon ve tekniklerine giriş
2. hafta: Raman spektrokopisi; çalışma prensibi ve uygulamaları
3. hafta: XPS; çalışma prensibi ve uygulamaları
4. hafta: XRD; çalışma prensibi ve uygulamaları
5. hafta: Manyetik karakterizasyon teknikleri; çalışma prensibi ve uygulamaları
6. hafta: UV spektroskopisi; çalışma prensibi ve uygulamaları
7. hafta: FTIR çalışma prensibi ve uygulamaları
8. hafta: Ara sınav
9. hafta: SEM çalışma prensibi ve uygulamaları
10. hafta: STM çalışma prensibi ve uygulamaları
11. hafta: TEM çalışma prensibi ve uygulamaları
12. hafta: AFM çalışma prensibi ve uygulamaları
13. hafta: Nano teknolojide kullanılan elektriksel ve elektrokimyasal karakterizasyon teknikleri
14. hafta: Nano parçacık karakterizasyonu
15. hafta*: Nano film karakterizasyonu
16. hafta*: Final Projesi Sunumları (Öğrencinin araştırma alanı ile ilgili bir araştırma makalesi sunmak)
Ders kitapları ve materyaller: Y. Leng, Materials Characterization, John Wiley & Sons, Hoboken, NJ, 2008
Önerilen kaynaklar: D.D.Brandon, W.D.Kaplan, Microstructural Characterization of Materials, John Wiley & Sons 1999
S Tumanski, Hand Book of Magnetic Measurements, Taylor & Francis Group, LLC 2011
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 8 20
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 12 20
Ödev: 0
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 60
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 16
Ders dışı bireysel çalışma: 4 16
Uygulama, Rehberli problem çözme: 2 16
Ödev: 0 0
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 10 2
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 8 2
Ara sınav (Vize): 3 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 0 0
Final sınavı: 0 0
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->