ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( NANO 514 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Nanomalzemelerin Elektron Spektroskopisi ve Mikroskopisi
Ders kodu: NANO 514
Öğretim üyesi: Dr. Öğr. Üyesi Recep ÖNLER
AKTS kredisi: 7.5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 2017, Güz ve Bahar
Dersin düzeyi: Yüksek lisans
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Nanoteknoloji ve Yüzey Fiziğin de Yüzey Elektron temelli spektroskopik ve görüntüleme analiz tekniklerine yönelik temel bilgilere giriş
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Ders Yüzey biliminde ve nanoteknoloji de analiz tekniklerine yönelik temel bilgileri içermektedir.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) kavramlarını uzmanlık derecesinde açıklamak ve KBRN savunmasında uygulamak
  2. Sorgulayıcı, yenilikçi yaklaşımlar ortaya koymak
  3. Tabii veya insan eliyle üretilmiş KBRN tehditlerinin risklerini değerlendirebilmek
  4. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
  5. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek
  6. Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer kavramları bireysel, sosyal, ekonomik, teknolojik ve etik konulara uygulamak

  Değerlendirme Tipi

  1. Sözlü sınav
  2. Ödev
 2. Kariyerlerinde araştırmayı hedeflemiş doktora ve yüksek lisans öğrencilerinin analiz yeteneklerinin ve bazı deneysel tecrübelerini ders kapsamında edinebilirler.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) kavramlarını uzmanlık derecesinde açıklamak ve KBRN savunmasında uygulamak
  2. Sorgulayıcı, yenilikçi yaklaşımlar ortaya koymak
  3. Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
  4. Öğrenme Yetkinliği
  5. İletişim ve Sosyal Yetkinlik
  6. Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer kavramları bireysel, sosyal, ekonomik, teknolojik ve etik konulara uygulamak

  Değerlendirme Tipi

  1. Sözlü sınav
  2. Ödev
  3. Laboratuvar uygulamaları/sınavları
  4. Seminer/sunum
  5. Dönem projesi
 3. Yüzey elektron temelli spektroskopik ve görüntüleme analiz teknikleri çözüm üretmenin yanı sıra yüzey bilimine ve nanoteknolojiye dair problemlerin tanımlanmasında da kendine has yaklaşım ve metotlara sahiptir. Bundan dolayıdır ki, ders boyunca öğrenci sadece basit bir karakterizasyonun ötesinde aynı zamanda nanoteknolojiye yönelik kapsamlı bir araştırma metodunu gözlemleyecektir.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) kavramlarını uzmanlık derecesinde açıklamak ve KBRN savunmasında uygulamak
  2. BECERİ
  3. Çalışmalarındaki ilerlemeleri değerlendirmek, özetlemek ve raporlamak
  4. Sorgulayıcı, yenilikçi yaklaşımlar ortaya koymak
  5. Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
  6. Öğrenme Yetkinliği
  7. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
  8. İletişim ve Sosyal Yetkinlik
  9. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek
  10. Alana Özgü ve Mesleki Yetkinlik
  11. İlgili sağlık ve güvenlik konularını anlamak ve çalışmalarında sorumluluk sergilemek
  12. Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer kavramları bireysel, sosyal, ekonomik, teknolojik ve etik konulara uygulamak

  Değerlendirme Tipi

  1. Sözlü sınav
  2. Ödev
  3. Laboratuvar uygulamaları/sınavları
  4. Seminer/sunum
  5. Dönem projesi
   İçerik Yukarı
1. hafta: Yüzey Fiziğinde Temel Problemlere Çözüm Yaklaşımları
2. hafta: Yüzey Analiz tekniklerine Genel Giriş
3. hafta: Yüzey, 2 Boyutlu ve Nano Yapılar
4. hafta: Yüzey Elektronik Yapıları ve Kristalografi
5. hafta: Yüzey Enerji Seviyeleri
6. hafta: Elektron Spektroskopileri
7. hafta: PS, IPS, AES ve HREELS
8. hafta: PS, IPS, AES ve HREELS
9. hafta: Elektron Mikroskobunun
10. hafta: Görüntüleme
11. hafta: SEM
12. hafta: TEM
13. hafta: STM
14. hafta: Dönem Ödevi Sunumları
15. hafta*: Dönem Ödevi Sunumları
16. hafta*: Dönem Ödevi Sunumları
Ders kitapları ve materyaller: 1. Modern techniques of surface science / D. P. Woodruff; D.P. Woodruff & T.A.
2. Surface Analysis with STM and AFM by Sergie N. Magonov, Myung-Hwan Whangbo
3.Advances in imaging and electron physics edited by Peter W. Hawkes.
Önerilen kaynaklar: 1. Modern techniques of surface science / D. P. Woodruff; D.P. Woodruff & T.A.
2. Surface Analysis with STM and AFM by Sergie N. Magonov, Myung-Hwan Whangbo
3.Advances in imaging and electron physics edited by Peter W. Hawkes.
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 0
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 4 40
Ödev: 12 60
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 0
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 3 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 3 8
Ödev: 3 12
Dönem projesi: 3 12
Dönem projesi sunumu: 1 1
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 0 0
Ara sınav (Vize): 0 0
Final sınavı için bireysel çalışma: 0 0
Final sınavı: 4 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->