ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( NANO 515 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Enerji Uygulamaları için Nanoteknoloji
Ders kodu: NANO 515
Öğretim üyesi: Doç. Dr. Şölen KINAYYİĞİT
AKTS kredisi: 7.5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 1/2, Güz ve Bahar
Dersin düzeyi: Yüksek lisans
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Sürdürülebilir enerji üretimi, verimli enerji depolama ve enerji sürdürülebilirliği kavramlarını tanıtmak; nanoteknolojinin enerji alanındaki yeri, termal-elektrik enerji dönüşümü, mekanik enerji dönüşümü için nanojeneratörler, enerji üretimi için grafen, boya duyarlı fotoelektrokimyasal cihazlar, yakıt pilleri, bataryalar ve hidrojen üretimi konularını öğretmek; hidrojen depolama ve elektrokimyasal enerji depolama (Li-iyon bataryalar, süperkapasitörler) konularının yanı sıra yeşil üretim (green fabrication) ve karbondioksit tutulması ve katalizörlerin enerji üretimindeki önemini vurgulamak amaçlanmıştır.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Nanoteknolojinin genel çerçevesi ve temas ettiği diğer bilim dallarıyla ilişkisi çerçevesinde sürdürülebilir enerji üretimi ve verimli enerji depolama alanında kullanılan; nanojeneratörler, fotokimyasal cihazlar ve yakıt pilleri gibi temel cihazların kullanım yöntemleri ve uygulama alanlarıyla ilgili teorik prensiplerine hakim olunması

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) kavramlarını uzmanlık derecesinde açıklamak ve KBRN savunmasında uygulamak
  2. BECERİ
  3. Çalışmalarındaki ilerlemeleri değerlendirmek, özetlemek ve raporlamak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 2. Sürdürülebilir enerji alanında yaygın uygulama alanı bulan nanomalzemelerin özellikleri, fonksiyonel hale getirilmesi ve karakterizasyonu konusunda teorik alt yapının oluşturulması

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. BECERİ
  2. Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 3. Nanomalzemelerin enerji üretimindeki temel kullanım alanlarının öğrenilmesi, öğrencinin varolan bilgi birikimleriyle bütünleştirilmesi ve disiplinlerarası yaratıcı düşünme kabiliyetinin geliştirilmesi

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) kavramlarını uzmanlık derecesinde açıklamak ve KBRN savunmasında uygulamak
  2. Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
  3. Öğrenme Yetkinliği
  4. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
   İçerik Yukarı
1. hafta: Nanoteknolojiye Giriş
2. hafta: Enerji Sektöründeki Teknolojik Gelişim Potansiyeli
3. hafta: Temiz ve Sürdürülebilir Teknolojiler için Nanomalzemeler
4. hafta: Nanoteknolojide Enerji Üretimi, Birikimi, Depolama ve Yüksek Voltaj Teknolojileri
5. hafta: Güneş Enerjisi Biriktirme ve Dönüştürmede Kullanılan Nanoteknoloji Uygulamaları
6. hafta: Nanoteknolojide Fotovoltaik Sistemler
7. hafta: Hidrojen ve Yakıt Hücreleri
8. hafta: Vize sınavı
9. hafta: Yeni Jenerasyon Enerji Depolama Teknikleri
10. hafta: Nanoteknoloji Uygulamalarında Yağ ve Gaz Kullanımı
11. hafta: Nanonükleer Malzemeler
12. hafta: Çevre Koruma ve İyileştirmede Kullanılan Nanomalzemeler
13. hafta: Su Teknolojilerinde Nanoteknolojinin Yeri
14. hafta: Su Arıtma Sistemleri için Nanoteknoloji
15. hafta*: Akıllı Şebekelerin Gelişimi
16. hafta*: Final sınavı
Ders kitapları ve materyaller: Nanotechnology Applications for Improvements in Energy Efficiency and Environmental Management, M.A. Shah, M. A. Bhat, 2015
Application of Nanotechnologies in the Energy Sector,Hessian Ministry of Economy,Transport, Urban and Regional Development, 2008
Önerilen kaynaklar: Nanotechnology for Energy Sustainability, Editors: Baldev Raj, Marcel Van de Voorde, and Yashwant Mahajan
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 8 40
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 0
Ödev: 2-13 20
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 40
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 3 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 10 6
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 10 2
Ara sınav (Vize): 2 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 15 1
Final sınavı: 2 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->