ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( NANO 516 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Nanoteknoloji Ekonomisi, Politikaları ve Etik Konular
Ders kodu: NANO 516
Öğretim üyesi: Doç. Dr. Şölen KINAYYİĞİT
AKTS kredisi: 7.5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 1/2, Güz ve Bahar
Dersin düzeyi: Yüksek lisans
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Nanoteknolojinin sadece teknik ve bilimsel bir konu olmadığını aynı zamanda dünyada ekonomik, politik ve etik boyutları da olan bir konu olduğunu göstermek ve onlara geniş bir perspektif ve vizyon kazandırmaktır. Ders temel olarak 3 bölüm olarak tasarlanmıştır; (1) nanoteknolojinin kullanıcı pazarında ticarileştirilmesi, (2) sağlık, güvenlik ve çevresel etkileri, (3) nanoteknoloji konusundaki ulusal ve uluslararası politikalar ve etik değerler. Belli gelişmiş (ABD, İngiltere, Almanya, Japonya, Güney Kore vs.) ve gelişmekte olan (Çin, Hindistan, İsrail, İran vs.) ülkelerin ulusal nanoteknoloji politikaları, bütün bir sistem ve onun aktörleri, ülkemizdeki nano konusundaki genel politakalar, stratejik odak alanları, yönetişim mekanizması, arayüz kurumlar, Ar-Ge destek politikaları, ulusal bütçedeki payı, ticarileşme stratejileri ve sağlık güvenlik ve çevre politikalarına (SGÇ) etkileri derste incelenecektir.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Nanoteknolojinin dünya genelindeki ekonomik, politik ve etik boyutunun öğrenilmesi

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Kendi bulgularını diğerleri ile birlikte detaylı bir şekilde analiz edip, değerlendirebilmek
  2. Çalışmalarındaki ilerlemeleri değerlendirmek, özetlemek ve raporlamak
  3. Öğrenme Yetkinliği
  4. İlgili sağlık ve güvenlik konularını anlamak ve çalışmalarında sorumluluk sergilemek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 2. Nanoteknolojinin ticari boyutunun incelenmek ve kullanıcı pazarını arttırmak.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Kendi bulgularını diğerleri ile birlikte detaylı bir şekilde analiz edip, değerlendirebilmek
  2. Çalışmalarındaki ilerlemeleri değerlendirmek, özetlemek ve raporlamak
  3. İlerleme raporlarını yayınlanmış doküman, tez, makalelere dayandırarak yazmak.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 3. Nanoteknolojide yasal süreçler, politikalar ve düzenlemeler hakkında bilgi sahibi olmak.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Çalışmalarındaki ilerlemeleri değerlendirmek, özetlemek ve raporlamak
  2. Öğrenme Yetkinliği
  3. İlgili sağlık ve güvenlik konularını anlamak ve çalışmalarında sorumluluk sergilemek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
   İçerik Yukarı
1. hafta: Nanobilim ve Nanoteknolojinin Stratejik Önemi
2. hafta: Nanoteknoloji Uygulamaları ve Nanoteknolojik Ürünler
3. hafta: Nanoteknoloji, Dünya Dinamikleri ve Karar Mekanizması
4. hafta: Nanoteknoloji ile ilgili Dünya’daki Ekonomik Trend
5. hafta: Teknolojik Ekosistemde Girişimcilik
6. hafta: Teknoloji, İşletme ve Fırsat Kültürü
7. hafta: Nanoteknoloji, Sanayi, İşletme Etkileşmeleri. Nanoteknolojide Yatırım Faaliyetleri
8. hafta: Vize sınavı
9. hafta: Nanoteknolojide Yasal Süreçler: Politikalar ve Düzenlemeler
10. hafta: Nanoteknolojide Patent ve Fikri Hak Şartları ve Dünyadaki Uygulamaları
11. hafta: Etik ve Nanoteknoloji
12. hafta: Nanoteknoloji, Sosyal Etkileri ve Nanoteknoloji konusunda geleceğe yönelik senaryolar. Nanoteknolojinin çevre, sağlık,toplum ve kültür alanlarına olumlu ve olumsuz etkileri
13. hafta: Teknolojinin insan hayatı ve toplumuna etkileri
14. hafta: Japonya, Amerika, Avrupa ve Kanada’da Nanoteknoloji ve Toplum Etkileşmesi
15. hafta*: Nanoteknoloji ve Makroekonomik Büyüme. Türkiye’deki Fiili durum ve Nanoteknoloji Stratejileri
16. hafta*: Final sınavı
Ders kitapları ve materyaller: Nanotechnology And Microelectronics: Global Diffusion, Economics and Politics, Ndubuisi Ekekwe, John Hopkins University, 2010
Nanotechnology: Risk, Ethics and Law, Geoffrey Hunt, Michael D.Mehta, 2006
Önerilen kaynaklar: Nanotechnology: Science, Innovation, and Opportunity, Lynn E. Foster, Prentice Hall, 2006
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 8 40
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 0
Ödev: 2-13 20
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 40
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 3 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 10 6
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 10 2
Ara sınav (Vize): 2 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 15 1
Final sınavı: 2 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->