ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( NANO 517 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Proje Yönetimi ve Girişimcilik
Ders kodu: NANO 517
Öğretim üyesi: Prof. Dr. Mehmet Şahin GÖK
AKTS kredisi: 7.5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 1/2, Güz ve Bahar
Dersin düzeyi: Yüksek lisans
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: İki kısımdan oluşan dersin proje yönetimi bölümünde; proje ömür döngüsü ve süreçleri, proje seçimi, proje finansmanı, proje tanımı, proje planlama, projenin hayata geçirilmesi ve kontrol, risk ve kaynak planlaması, projeler ile değişimin yönetimi, Ar-Ge projelerinin yönetimi, yeni ürün geliştirme projelerinin yönetimi, Ar-Ge ve ürün geliştirme projelerinin ticarileştirilmesi, proje yönetimi içini liderlik ve organizasyon gibi konularını öğretmek, girişimcilik kısmın da ise, şirket içi ve dışı girişimcilik, KOBİ'ler, fikir geliştirme, fizibilite analinizin türleri ve yöntemleri, iş modeli geliştirme, iş planı yazımı, takım kurma, şirket içinde girişimci bir kültür oluşturma gibi konularını anlatmak hedeflenmektedir.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Yönetim, organizasyon, liderlik ve motivasyon gibi yönetsel süreç bilgisi ve özelliklerine hakim olunması

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak
  2. Tabii veya insan eliyle üretilmiş KBRN tehditlerinin risklerini değerlendirebilmek
  3. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 2. Şirket içi ve dışı girişimcilik, KOBİ'ler, fikir geliştirme, fizibilite analinizin türleri ve yöntemleri, şirket içinde girişimci bir kültür oluşturma konusunda teorik alt yapının oluşturulması.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Kendi bulgularını diğerleri ile birlikte detaylı bir şekilde analiz edip, değerlendirebilmek
  2. Çalışmalarındaki ilerlemeleri değerlendirmek, özetlemek ve raporlamak
  3. Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
  4. Öğrenme Yetkinliği
  5. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 3. Nanoteknolojik temelli fikir ve buluşların geliştirilmesi ve tasarlanma süreçleri hakkında bilgi edinilmesi

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. BECERİ
  2. Kendi bulgularını diğerleri ile birlikte detaylı bir şekilde analiz edip, değerlendirebilmek
  3. Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
   İçerik Yukarı
1. hafta: Nanoteknolojik Yenilikler ve Ürün Geliştirme
2. hafta: Proje Geliştirme Süreci
3. hafta: Strateji ve Proje Yönetimi
4. hafta: Ar&Ge Yönetimi
5. hafta: Projenin İktisadi Boyutu
6. hafta: Projede Fizibilite Çalışması
7. hafta: Geleceğin Teknolojilerini Yönetmek
8. hafta: Vize sınavı - Başarılı Girişimci Örnekleri
9. hafta: Girişimcilik Kuramına Giriş
10. hafta: Yaratıcılık ve Yenilikçilik
11. hafta: Yeni İş Fikri Geliştirme
12. hafta: İş Planı Hazırlama
13. hafta: İş Kurma Süreci
14. hafta: KOBİ Yönetiminin Özellikleri
15. hafta*: İş Planı Sunumları ve Tartışma
16. hafta*: Final sınavı
Ders kitapları ve materyaller: Tidd, J. & Bessant, J. Managing Innovation: Integrating Technological, Market and Organizational Change, 2009, John Wiley & Sons
Robert Hisrich, Michael Peters, Dean Shepherd (2007); "Entrepreneurship" McGraw Hill
Ettlie, J. Managing Technological Innovation, 2000, John Wiley & Sons
Önerilen kaynaklar: Dodgson, M., Gann, D.M. & Salter, A. The Management of Technological Innovation: Strategy and Practice: The Strategy and Practice, 2008, Oxford
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 8 40
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 0
Ödev: 2-13 20
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 40
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 3 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 10 6
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 10 2
Ara sınav (Vize): 2 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 15 1
Final sınavı: 2 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->