ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( SOS 501 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Araştırma Yöntemleri ve Etik
Ders kodu: SOS 501
Öğretim üyesi: Doç. Dr. İnci DURSUN
AKTS kredisi: 7,5
GTÜ kredisi: 0 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 1/2, Güz ve Bahar
Dersin düzeyi: Yüksek lisans
Dersin tipi: Zorunlu
Öğretim dili: Türkçe
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Bilimsel araştırma süreci, özellikleri, veri toplama ve değerlendirme teknikleri konusunda bilgilendirmektir.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Nicel ve nitel araştırmanın önemi ve ilkelerini değerlendirmek.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Araştırma projesi doğrultusunda literatürü dikkatlice gözden geçirip, kendi sonuçları ile önceki literatür arasında bağlantı kurmak
  2. Bilimsel bilgiye ulaşmak
  3. Bağımsız araştırma projelerini tasarlamak ve yürütmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 2. Araştırma projelerini yazmak ve yürütmek.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Araştırma projesi doğrultusunda literatürü dikkatlice gözden geçirip, kendi sonuçları ile önceki literatür arasında bağlantı kurmak
  2. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 3. Uygun analiz yöntemlerini kullanma konusunda yetenekleri geliştirmek.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Araştırma projesi doğrultusunda literatürü dikkatlice gözden geçirip, kendi sonuçları ile önceki literatür arasında bağlantı kurmak
  2. Bağımsız araştırma projelerini tasarlamak ve yürütmek
  3. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
   İçerik Yukarı
1. hafta: Araştırmaya Giriş
2. hafta: Araştırma Metodolojisi, Bilimsel Araştırma Süreci
3. hafta: Araştırmada Etik
4. hafta: Araştırmada Etik (Devam)
5. hafta: Bilimsel Araştırma Süreci
6. hafta: Literatür Araştırması ve Kritik Düşünme
7. hafta: Araştırma Tasarımı ve Geçerlilik
8. hafta: Araştırma Tasarımı ve Geçerlilik, Ara Sınav
9. hafta: Araştırma Tasarımı: Örneklem
10. hafta: Veri Toplama Teknikleri
11. hafta: Ölçme ve Ölçek Tasarımı: Güvenirlilik ve Geçerlilik
12. hafta: Nitel Veri Analizi
13. hafta: Nicel Veri Analizi
14. hafta: Korelasyon ve Regresyon Analizi
15. hafta*: Araştırma Raporu Yazımı
16. hafta*: Final Sınavı
Ders kitapları ve materyaller: Ruane, Janet M., .Introducing Social Research Methods: Essentials for Getting the Edge, Wiley-Blackwell, 2016,

Donald P. Schwab, Research Methods for Organizational Studies, Second Edition, Lawrance Erlbaum Associates, 2005.

DAY, Robert A. Bilimsel Makale Nasıl Yazılır, Nasıl Yayınlanır? Çev. Gülay Aşkar Altay. Ankara: TÜBİTAK, Bilgi Dizisi, 2003
Önerilen kaynaklar: Ruane, Janet M., .Introducing Social Research Methods: Essentials for Getting the Edge, Wiley-Blackwell, 2016
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 8 30
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 0
Ödev: 10 10
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 60
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 3 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 6 10
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 15 1
Ara sınav (Vize): 2 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 20 1
Final sınavı: 2 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->