ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( STB 537 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Teknolojik Yenilik Yönetimi
Ders kodu: STB 537
Öğretim üyesi: Doç. Dr. Serhat ERAT
AKTS kredisi: 7.5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 1/2, Güz ve Bahar
Dersin düzeyi: Yüksek lisans
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: Türkçe
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Bu dersin amacı rekabet avantajı sağlamak için teknolojik yeniliğin nasıl yönetileceğini araştırmak ve teknolojik yenilik ve yeni ürün geliştirmenin yönlendirdiği endüstri dinamiklerini belirlemektir.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. teknoloji ve yenilik yönetiminde kendilerine yardımcı olacak önemli kavram ve yaklaşımları tanımlayabilirler,

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Strateji Bilimi kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Bilimsel bilgiye ulaşmak
  3. Hızla değişen teknolojik çevreye adapte olabilmek için bilgi ve yetilerini sürekli geliştirmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 2. teknolojik yeniliğin bir firmanın rekabetçiliği ve büyümesi için neden önemli olduğunu açıklayabilirler,

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Strateji Bilimi kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Bilimsel bilgiye ulaşmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
  3. Seminer/sunum
 3. gerçek hayattan alınan örnek problemleri çözmek suretiyle teknoloji ve yeniliğin etkin bir şekilde nasıl yönetileceğine dair bir bakış açısı kazanırlar.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Strateji Bilimi kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Bilimsel bilgiye ulaşmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Ödev
  2. Seminer/sunum
  3. Dönem projesi
   İçerik Yukarı
1. hafta: Teknolojik yenilik
2. hafta: Yenilik süreci
3. hafta: Yenilik Teorileri
4. hafta: Strateji ve yenilik
5. hafta: Ar&Ge yönetimi
6. hafta: Yenilik planlaması
7. hafta: Yeniliğin iktisadi boyutu
8. hafta: Ara Sınav -- Firma örnekleri ve tartışmalar
9. hafta: Yeni ürün kavramı
10. hafta: Faaliyet Stratejileri & Yenilik
11. hafta: Ürün ve Süreç Yenilikçiliği
12. hafta: Kamu Politikaları ve Yenilik
13. hafta: Küresel Değişim
14. hafta: Geleceğin Teknolojilerini Yönetmek
15. hafta*: Genel Değerlendirme
16. hafta*: Final Sınavı
Ders kitapları ve materyaller: Ettlie, J. Managing Technological Innovation, 2000, John Wiley & Sons

Tidd, J. & Bessant, J. Managing Innovation: Integrating Technological, Market and Organizational Change, 2009, John Wiley & Sons
Önerilen kaynaklar: Ettlie, J. Managing Technological Innovation, 2000, John Wiley & Sons

Tidd, J. & Bessant, J. Managing Innovation: Integrating Technological, Market and Organizational Change, 2009, John Wiley & Sons

Dodgson, M., Gann, D.M. & Salter, A. The Management of Technological Innovation: Strategy and Practice: The Strategy and Practice, 2008, Oxford

Burns, T. & Stalker, G.M. The Management of Innovation, Oxford, 1994

Betz, F. Managing Technological Innovation: Competitive Advantage from Change, 2011, John Wiley & Sons
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 8 30
Dönem içi diğer çalışmalar: 0 0
Proje: 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 10
Ödev: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 10
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 50
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 6 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 2 10
Dönem projesi: 2 9
Dönem projesi sunumu: 1 1
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 10 1
Ara sınav (Vize): 2 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 14 1
Final sınavı: 2 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->