ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( STB 541 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Yönetim ve Organizasyon
Ders kodu: STB 541
Öğretim üyesi: Doç. Dr. Serhat ERAT
AKTS kredisi: 7.5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 1/2, Güz
Dersin düzeyi: Yüksek lisans
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: Türkçe
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: İşletme bölümünün temel derslerinden biri yönetim ve organizasyon konusunda öğrencilere klasik ve modern yönetim ve organizasyon yaklaşımlarını öğretmektir.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Yönetim kavramını tanımlayabilir, yönetim düşüncesinin gelişimini özetleyebilir.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Strateji Bilimi kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Bilimsel bilgiye ulaşmak
  3. Hızla değişen teknolojik çevreye adapte olabilmek için bilgi ve yetilerini sürekli geliştirmek
  4. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 2. Yöneticilerin insanları, örgütleri ve onların örgütsel hedeflere ulaşmasını nasıl etkileyebileceğini tartışabilir

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Strateji Bilimi kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Yönetim ve ulusal güvenlik stratejileri ile ilgili karmaşık problemleri formüle edip çözmek
  3. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 3. Planlama, yönlendirme, organize etme ve kontrolün organizasyonlarda nasıl gerçekleştirilebileceğini tarif edebilir.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Strateji Bilimi kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Bilimsel bilgiye ulaşmak
  3. Hızla değişen teknolojik çevreye adapte olabilmek için bilgi ve yetilerini sürekli geliştirmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 4. Etkin bir yönetici olmak için gerekli anahtar yetkinlikleri tanımlayabilir.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Strateji Bilimi kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Yönetim ve ulusal güvenlik stratejileri ile ilgili karmaşık problemleri formüle edip çözmek
  3. Bilimsel bilgiye ulaşmak
  4. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 5. Yönetimsel problemlerle karşılaştığında eleştirel düşünce yetkinliği gösterebilir.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Strateji Bilimi kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Yönetim ve ulusal güvenlik stratejileri ile ilgili karmaşık problemleri formüle edip çözmek
  3. Bilimsel bilgiye ulaşmak
  4. Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak
  5. Hızla değişen teknolojik çevreye adapte olabilmek için bilgi ve yetilerini sürekli geliştirmek
  6. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Seminer/sunum
  2. Dönem projesi
 6. Yönetimsel işlevlerde, sosyal sorumluluk ve yönetimsel etiğin önemini açıklayabilir.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Strateji Bilimi kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Yönetim ve ulusal güvenlik stratejileri ile ilgili karmaşık problemleri formüle edip çözmek
  3. Bilimsel bilgiye ulaşmak
  4. Hızla değişen teknolojik çevreye adapte olabilmek için bilgi ve yetilerini sürekli geliştirmek
  5. Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergilemek

  Değerlendirme Tipi

  1. Seminer/sunum
  2. Dönem projesi
   İçerik Yukarı
1. hafta: Ders içeriğinin tanıtılması ve genel değerlendirme
2. hafta: Yönetim bilimi tarihi, yönetim biliminde temel kavramlar ve okulllar
3. hafta: Klasik ve neo-klasik yönetim yaklaşımları
4. hafta: Sistem yaklaşımları
5. hafta: Durumsallık yaklaşımı
6. hafta: Modern sonrası yönetim yaklaşımları
7. hafta: Güçlendirme, kıyaslama, dış kaynaklama
8. hafta: Vize sınavı
Yönetim Fonksiyonları Giriş
9. hafta: Planlama, organize etme, yönlendirme
10. hafta: Kontrol
11. hafta: Motivasyon
12. hafta: Güç, etki ve liderlik
13. hafta: Örgütsel yapı
14. hafta: Grup ve takımlar: Çatışmadan işbirliğine doğru
15. hafta*: Örgütsel değişim ve inovasyon
16. hafta*: Final sınavı
Ders kitapları ve materyaller: Koçel, T., İşletme Yöneticiliği, Beta Basım, 2011, İstanbul.

George, J.M.&Jones, G.R., Contemporary Management, 5th edition, McGraw-Hill/Irwin, 2007, Boston
Önerilen kaynaklar: Prof.Dr.Eren, E., Yönetim ve Organizasyon, Beta Yayınevi, 5.Basım, 2001, İstanbul.

Whetten, D.A.& Cameron, K.S., Developing Management Skills, 8th edition, Pearson Prentice Hall, 2011, New Jersey

Drucker, P.F., The Practice of Management, 2006, HarperBusiness.
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 8 30
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 12,13,14 20
Ödev: 0
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 50
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 3 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 0 0
Dönem projesi: 8 10
Dönem projesi sunumu: 1 1
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 10 1
Ara sınav (Vize): 1 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 10 1
Final sınavı: 2 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->