ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( STB 605 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Yakınçağ Türkiye Tarihinde Stratejik Sorunlar
Ders kodu: STB 605
Öğretim üyesi: Doç. Dr. Kurtuluş DEMİRKOL
AKTS kredisi: 7.5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 2018, Güz
Dersin düzeyi: Yüksek lisans
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: Türkçe
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Osmanlı Devleti'nin, yıkılış sürecinin ilk devresinde yaşadığı siyasi meselelerin sebep ve sonuçlarını kavratmak.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Osmanlı Devleti'nin yıkılış sürecinin ilk evresindeki iç ve dış siyasi gelişmeleri kavrayabilme.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Strateji Bilimi kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Yönetim ve ulusal güvenlik stratejileri ile ilgili karmaşık problemleri formüle edip çözmek
  3. Bağımsız araştırma projelerini tasarlamak ve yürütmek
  4. Araştırma bulgularını seminer ve konferanslarda savunabilmek
  5. Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergilemek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
  3. Seminer/sunum
 2. Devletler arası diplomasinin önemini Osmanlı örneğinde analiz edebilme.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Strateji Bilimi kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Yönetim ve ulusal güvenlik stratejileri ile ilgili karmaşık problemleri formüle edip çözmek
  3. Bağımsız araştırma projelerini tasarlamak ve yürütmek
  4. Araştırma bulgularını seminer ve konferanslarda savunabilmek
  5. Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergilemek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
  3. Seminer/sunum
 3. Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihi arka planındaki uluslarası siyaset gelişmelerini anlayabilme.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Strateji Bilimi kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Yönetim ve ulusal güvenlik stratejileri ile ilgili karmaşık problemleri formüle edip çözmek
  3. Bağımsız araştırma projelerini tasarlamak ve yürütmek
  4. Araştırma bulgularını seminer ve konferanslarda savunabilmek
  5. Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergilemek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
  3. Seminer/sunum
   İçerik Yukarı
1. hafta: Dersin metodu, kaynakları ve ilgili literatür üzerine tanıtım.
2. hafta: III. Selim dönemi siyasi olayları.
3. hafta: Bir önceki derste verilen okuma ödevinin değerlendirilmesi.
4. hafta: II. Mahmud dönemi siyasi olayları.
5. hafta: Bir önceki derste verilen okuma ödevinin değerlendirilmesi.
6. hafta: Abdülmecid dönemi siyasi olayları.
7. hafta: Bir önceki derste verilen okuma ödevinin değerlendirilmesi.
8. hafta: Vize
9. hafta: Abdülaziz dönemi siyasi olayları.
10. hafta: Bir önceki derste verilen okuma ödevinin değerlendirilmesi.
11. hafta: Abdülhamit dönemi siyasi olayları.
12. hafta: Bir önceki derste verilen okuma ödevinin değerlendirilmesi.
13. hafta: Seminer ödevlerinin kontrolü ve son öneriler.
14. hafta: Ödevlerin son halinin değerlendirilmesi.
15. hafta*: Genel değerlendirme.
16. hafta*: Final
Ders kitapları ve materyaller: Sander, Oral Anka’nın Yükselişi Ve Düşüşü, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yay, Ankara 1987.
Shaw, Stanford ve Shaw, Ezel Kural, Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye, C.I-II, e yay. İstanbul 1982.
Önerilen kaynaklar: Ahmed Cevdet Paşa, Tarih-i Cevdet, Osmanlı Tarihi / Cilt 1-6.
Ahmed Cevdet Paşa, Tezakir / Cilt 1-4, Neşr. Cavid Baysun, Ankara1986.
Akçora, Yusuf, Osmanlı Devleti’nin Dağılma Devri, TTK Yayınları, Ankara 1984.
Danişmend, İsmail Hami, İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, C.I-IV.,İst.1971-1972. Karal, Enver Ziya, Osmanlı Tarihi, C.5-6-7-8, TTK Yayınları Ankara 1983.
Ortaylı, ilber, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, Timaş yayınları, İstanbul 2011.
Palmer, Alan, Osmanlı İmparatorluğu: Son Üç yüz Yıl: Bir Çöküşün Yeni Tarihi, Ekonomik Yayınlar, İstanbul 1993.
Seignobos, Charles, Avrupa Milletlerinin Mukayeseli Tarihi, Çev. Semih Tiryakioğlu, İstanbul 1960. Soysal, İsmail, Fransız İhtilali ve Türk-Fransız Diplomatik Münasebetleri, İstanbul 1964.
Yılmaz, Ömer Faruk, Belgelerle Osmanlı Tarihi / Cilt 1-4 / Osmanlı Yayınevi, İstanbul 2011.
Yılmaz, Ömer Faruk, Belgelerle Osmanlı Tarihi / Cilt 1-4 / Osmanlı Yayınevi, İstanbul 2011.
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 8 40
Dönem içi diğer çalışmalar: 4, 11 20
Proje: 0
Ödev: 0
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 40
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 5 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 2 12
Ödev: 2 3
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 20 1
Ara sınav (Vize): 2 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 23 1
Final sınavı: 2 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->