ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( STB 608 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Yakın Çağ Avrupa Tarihinde Stratejik Sorunlar
Ders kodu: STB 608
Öğretim üyesi: Doç. Dr. Kurtuluş DEMİRKOL
AKTS kredisi: 7.5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 2018, Güz
Dersin düzeyi: Yüksek lisans
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: Türkçe
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Avrupa'nın siyasi, sosyal ve ekonomik yönleri işlenerek, Avrupa ve dünyaya olan etlkileri incelenecektir.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Avrupa’da yakınçağ tarihinde meydana gelen gelişmeleri analiz etme

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Strateji Bilimi kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Yönetim ve ulusal güvenlik stratejileri ile ilgili karmaşık problemleri formüle edip çözmek
  3. Bilimsel bilgiye ulaşmak
  4. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
  5. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 2. Yakınçağda meydana gelen siyasi olayları, ekonomik, sosyal ve hatta psikolojik temelleri ve nedenleriyle kavrayabilmek ve analiz edebilme

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Strateji Bilimi kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Yönetim ve ulusal güvenlik stratejileri ile ilgili karmaşık problemleri formüle edip çözmek
  3. Araştırma projesi doğrultusunda literatürü dikkatlice gözden geçirip, kendi sonuçları ile önceki literatür arasında bağlantı kurmak
  4. Bilimsel bilgiye ulaşmak
  5. Hızla değişen teknolojik çevreye adapte olabilmek için bilgi ve yetilerini sürekli geliştirmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 3. Yakınçağdaki gelişmelerin günümüz dünyasına etkilerini analiz edebilme

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Strateji Bilimi kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Yönetim ve ulusal güvenlik stratejileri ile ilgili karmaşık problemleri formüle edip çözmek
  3. Bilimsel bilgiye ulaşmak
  4. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
  5. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek
  6. Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergilemek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
   İçerik Yukarı
1. hafta: Yakınçağ Öncesi Avrupa Devletlerinin Durumu
2. hafta: Fransız İhtilalinin Nedenleri
3. hafta: Fransız İhtilalinin Gelişmesi ve Koalisyon Savaşları
4. hafta: Fransız İhtilalinin Sonuçları
5. hafta: Viyana Kongresi ve Avrupa
6. hafta: Viyana Kongresine Tepkiler 1830 ve 1848 ihtilalleri
7. hafta: Viyana Kongresine Tepkiler 1830 ve 1848 ihtilalleri
8. hafta: Sanayi İnkılabının Nedenleri, Gelişimi ve Sonuçları
9. hafta: Ara Sınav
10. hafta: İtalya'nın Birliğini Sağlaması
11. hafta: Almanya'nın Birliğini Sağlaması
12. hafta: Avrupa'da Denge Arayışları 1871-1914
13. hafta: Üçlü İttifakın ve Üçlü İtilafın Kurulması
14. hafta: 1905 Rus İhtilali
15. hafta*: Genel tekrar
16. hafta*: Final Sınavı
Ders kitapları ve materyaller: Oral Sander, Siyasi Tarih İlkçağlardan 1918'e, Ankara 1989.
Önerilen kaynaklar: Fahir Armaoğlu, 19. Yüzyıl Siyasi Tarihi 1789-1914, Ankara 1999.
Rıfat Uçarol, Siyasi Tarih, İstanbul, 2000.
David Parker, Batı'da Devrimler ve Devrimci Gelenek 1560- 1991
Paul Hazard, Batı Düşüncesindeki Büyük Değişme. Çeviren Erol Güngör
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 9 40
Dönem içi diğer çalışmalar: 4, 11 20
Proje: 0
Ödev: 0
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 40
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 5 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 2 12
Ödev: 2 3
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 20 1
Ara sınav (Vize): 2 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 23 1
Final sınavı: 2 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->