ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( STB 609 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Türk Dış Politikasında Güncel Konular
Ders kodu: STB 609
Öğretim üyesi: Doç. Dr. Bulut GÜRPINAR
AKTS kredisi: 7.5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: ,
Dersin düzeyi: Yüksek lisans
Dersin tipi:
Öğretim dili:
Öğretim şekli:
Ön koşullar:
Staj durumu:
Dersin amacı: Dış politikada son yılların önemli sorunlarını ve ulusal/uluslararası gelişmeleri değerlendirmektir.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. 1. Türkiye’de dış politika alanında temel kavram ve kuramları, siyasi kurumların tarihsel süreçlerini, yapılarını ve işlevlerini öğrenirler.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Strateji Bilimi kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Yönetim ve ulusal güvenlik stratejileri ile ilgili karmaşık problemleri formüle edip çözmek
  3. Bilimsel bilgiye ulaşmak
  4. Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak
  5. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
  3. Seminer/sunum
 2. 2. Türk dış politikası ve politikanın anahtar kavramları hakkında eleştirel ve bağımsız düşünme yeteneği kazanırlar.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Yönetim ve ulusal güvenlik stratejileri ile ilgili karmaşık problemleri formüle edip çözmek
  2. Bilimsel bilgiye ulaşmak
  3. Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak
  4. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Sözlü sınav
  3. Ödev
 3. 3. Öğrenciler, dersin kapsayacağı konularla ilgili gelişmelerin nedenlerini ve etkilerini öğrenirler.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Araştırma projesi doğrultusunda literatürü dikkatlice gözden geçirip, kendi sonuçları ile önceki literatür arasında bağlantı kurmak
  2. Bilimsel bilgiye ulaşmak
  3. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
  4. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek
  5. Araştırma bulgularını seminer ve konferanslarda savunabilmek
  6. Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergilemek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
  3. Seminer/sunum
   İçerik Yukarı
1. hafta: Dersin Sunumu, Ders içeriğinin tanıtılması ve genel değerlendirme
2. hafta: 1991-2002 DÖNEMİ ULUSAL VE ULUSLARARASI GELİŞMELER
3. hafta: TÜRKİYE ABD/NATO VE BATILI ÜLKELERLE İLİŞKİLER
4. hafta: TÜRKİYE VE ORTADOĞU
5. hafta: TÜRKİYE VE BALKANLAR
6. hafta: TÜRKİYE VE RUSYA/KAFKASYA VE ORTA ASYA
7. hafta: ARA SINAV
8. hafta: 2002-2015 DÖNEMİ ULUSLARARASI VE ULUSAL ORTAM
9. hafta: TÜRKİYE ABD/NATO VE BATILI ÜLKELERLE İLİŞKİLER
10. hafta: TÜRKİYE VE ORTADOĞU
11. hafta: TÜRKİYE VE BALKANLAR
12. hafta: TÜRKİYE VE RUSYA/KAFKASYA VE ORTA ASYA
13. hafta: TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA YENİ BÖLGELER/ÜLKELER
14. hafta: TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA YENİ KONULAR
15. hafta*: TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA SÜREKLİLİK VE DEĞİŞİM
16. hafta*: Final
Ders kitapları ve materyaller:
Önerilen kaynaklar:
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 7 30
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 4-11 30
Ödev: 0
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 40
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 5 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 2 12
Ödev: 2 3
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 20 1
Ara sınav (Vize): 2 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 23 1
Final sınavı: 2 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->