ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( STB 648 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Yeni Ürün ve Teknoloji Geliştirme
Ders kodu: STB 648
Öğretim üyesi: Prof. Dr. Ali Ekber AKGÜN
AKTS kredisi: 7.5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 1/2, Güz ve Bahar
Dersin düzeyi: Yüksek lisans
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: Türkçe
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Bu dersin amacı, ürünün fikir olarak ortaya çıkmasından pazara sunulmasına kadar olan ürün ve süreç geliştirme aşamalarının anlatılması ve katılımcılara yenilikçilik ile yeni ürün ve teknoloji geliştirme süreci hakkında geniş bir bakış açısı kazandırılmasıdır.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılayan yeni ürün geliştirmenin gerekçelerini ve önemini değerlendirmek,

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Strateji Bilimi kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Hızla değişen teknolojik çevreye adapte olabilmek için bilgi ve yetilerini sürekli geliştirmek
  3. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
  4. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek
  5. Araştırma bulgularını seminer ve konferanslarda savunabilmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 2. ticari ortamda yeni ürün ve teknoloji geliştirme sürecini incelemek ve analiz etmek,

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Strateji Bilimi kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Hızla değişen teknolojik çevreye adapte olabilmek için bilgi ve yetilerini sürekli geliştirmek
  3. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
  4. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek
  5. Araştırma bulgularını seminer ve konferanslarda savunabilmek
  6. Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergilemek

  Değerlendirme Tipi

  1. Ödev
  2. Dönem projesi
 3. yeni ürün ve teknoloji geliştirme konusundaki temel sorunları belirlemek.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Strateji Bilimi kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Hızla değişen teknolojik çevreye adapte olabilmek için bilgi ve yetilerini sürekli geliştirmek
  3. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Ödev
  2. Dönem projesi
   İçerik Yukarı
1. hafta: Ürün nedir
2. hafta: Ürün türleri ve özellikleri
3. hafta: Ürün, teknoloji ve yenilik arasındaki ilişkiler
4. hafta: Ürün yönetimi
5. hafta: Ürün geliştirme yöntem ve stratejileri
6. hafta: Ürün geliştirmede proje yönetimi
7. hafta: Üründe fizibilite çalışması
8. hafta: Prototip geliştirme
9. hafta: Ara sınav -- ürün geliştirme vaka çalışması ve tartışmalar
10. hafta: Ürün testi
11. hafta: Ürün pazarlaması ve imalatı
12. hafta: Ürün geliştirmede yeni akımlar
13. hafta: Sunumlar
14. hafta: Sunumlar
15. hafta*: Genel değerlendirme
16. hafta*: Final sınavı
Ders kitapları ve materyaller:
Önerilen kaynaklar: Cooper, R., Winning At New Products: Accelerating The Process From Idea To Launch, 1993, Basic Books

Tidd, J. & Bessant, J. Managing Innovation: Integrating Technological, Market and Organizational Change, 2009, John Wiley & Sons

Barkley, B., Project Management in New Product Development, 2007, McGraw-Hill Professional.
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 9 30
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 10,11,12 10
Ödev: 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 10
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 50
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 3 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 6 10
Dönem projesi: 10 2
Dönem projesi sunumu: 1 1
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 10 1
Ara sınav (Vize): 1 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 10 1
Final sınavı: 2 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->