ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( STB 649 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Bilim ve Teknoloji Politikaları
Ders kodu: STB 649
Öğretim üyesi: Prof. Dr. Salih Zeki İMAMOĞLU
AKTS kredisi: 7.5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 1/2, Güz ve Bahar
Dersin düzeyi: Yüksek lisans
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: Türkçe
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: Yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Öğrencilere ülke kalkınmasının temelinde yatan eğitim-öğretim ve Ar-Ge faaliyetleri ve bunların uygulama alanı olan sanayi hakkında bilgiler verilecek, öneriler ortaya konacak ve böylece Türkiye için eğitim-öğretim, Ar-Ge ve sanayi ile ilgili politikalar oluşturulmaya çalışılacaktır.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Bilim ve teknoloji ile ilgili kavramları içselleştirmek.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Strateji Bilimi kavramlarını tanımlamak ve uygulamak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 2. Ar-Ge sistemi, sanayi ve eğitim ile ilgili politikaları ve bunlar arasındaki bağlantıyı oluşturabilmek.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Strateji Bilimi kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Yönetim ve ulusal güvenlik stratejileri ile ilgili karmaşık problemleri formüle edip çözmek
  3. Hızla değişen teknolojik çevreye adapte olabilmek için bilgi ve yetilerini sürekli geliştirmek
  4. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
  5. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek
  6. Araştırma bulgularını seminer ve konferanslarda savunabilmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 3. Türkiye'ye uygun bilim ve teknoloji politikaları tasarlayabilmek.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Strateji Bilimi kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Araştırma projesi doğrultusunda literatürü dikkatlice gözden geçirip, kendi sonuçları ile önceki literatür arasında bağlantı kurmak
  3. Bilimsel bilgiye ulaşmak
  4. Hızla değişen teknolojik çevreye adapte olabilmek için bilgi ve yetilerini sürekli geliştirmek
  5. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
  6. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek
  7. Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergilemek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Dönem projesi
   İçerik Yukarı
1. hafta: Eğitim ve Öğretim Kavramı
2. hafta: Türkiyede İlk ve Orta Öğretim Sistemi
3. hafta: Türkiyede Yükseköğretim Sistemi
4. hafta: Türkiyede Eğitim ve Öğretim Politikaları Çalışmaları ve Gelişmiş Ülkelerle Karşılaştırılması
5. hafta: Türkiyede Teknoloji ve Sanayi Faaliyetleri
6. hafta: Türk Sanayinin Mevcut Durumu
7. hafta: Türk Sanayinin Geleceği ve Buna Yönelik Politikalar Geliştirme
8. hafta: Türk Sanayinin Geleceği ve Buna Yönelik Politikalar Geliştirme
VİZE İMTİHANI
9. hafta: Ar-Ge Kavramı
10. hafta: Türkiyede Ar-Ge Faaliyetleri
11. hafta: Türkiyede Ar-Ge Politikaları ve Gelişmiş Ülkelerle Karşılaştırılması
12. hafta: Bilim ve Teknoloji Politikaları Kavramı
13. hafta: Türkiyede Bilim ve Teknoloji Faaliyetleri
14. hafta: Türkiyede Bilim ve Teknoloji Politikaları Çalışmaları ve Gelişmiş Ülkelerle Karşılaştırılması
15. hafta*: Genel değerlendirme
16. hafta*: FİNAL SINAVI
Ders kitapları ve materyaller: Ayhan, Ahmet, 2002: Dünden Bugüne Türkiye’de Bilim-Teknoloji ve Geleceğin Teknolojileri, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul.
Önerilen kaynaklar: Guston, David H., Sarewitz, Daniel R., (Eds.), 2006: Shaping Science and Technology Policy: The Next Generation of Research, The University of Wisconsin Press, Madison-USA.
Mowery, David C., 1994: Science and Technology Policy in Interdependent Economies, Kluwer Academic Publishers, USA.
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 8 30
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 15 15
Ödev: 5,12 15
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 40
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 3 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 6 10
Dönem projesi: 10 2
Dönem projesi sunumu: 1 1
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 10 1
Ara sınav (Vize): 1 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 10 1
Final sınavı: 2 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->