ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( STB 651 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası
Ders kodu: STB 651
Öğretim üyesi: Doç. Dr. Serhat ERAT
AKTS kredisi: 7.5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 1/2, Güz
Dersin düzeyi: Yüksek lisans
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: Türkçe
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Ders öğrencilere işletmenin amaçları, vizyonu, misyonu, stratejileri, politikaları hakkında bilgi vermek, çevre ve işletme analizleri yardımıyla SWOT Analizlerini gerçekleştirmek, işletme düzeyi, şirketler grubu düzeyi ve fonksiyonel düzey stratejilerini belirlemek, stratejilerin uygulamaları ve kontrolü hakkında bilgilendirmek amacı taşımaktadır.

   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Stratejik yönetimin entegre yapısını açıklayabilir

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Strateji Bilimi kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Yönetim ve ulusal güvenlik stratejileri ile ilgili karmaşık problemleri formüle edip çözmek
  3. Hızla değişen teknolojik çevreye adapte olabilmek için bilgi ve yetilerini sürekli geliştirmek
  4. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
  5. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek
  6. Araştırma bulgularını seminer ve konferanslarda savunabilmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 2. Stratejik yönetim sürecini örgütsel performansı geliştirme ve analiz etmede kullanabilir

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Strateji Bilimi kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Bilimsel bilgiye ulaşmak
  3. Hızla değişen teknolojik çevreye adapte olabilmek için bilgi ve yetilerini sürekli geliştirmek
  4. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
  5. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 3. Strateji oluşturmada örgütün iç ve dış çevre analizlerinin önemini açıklayabilir

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Strateji Bilimi kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Bilimsel bilgiye ulaşmak
  3. Hızla değişen teknolojik çevreye adapte olabilmek için bilgi ve yetilerini sürekli geliştirmek
  4. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek
  5. Araştırma bulgularını seminer ve konferanslarda savunabilmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 4. Strateji geliştirmede pazarlama, muhasebe, operasyon yönetimi ve insan kaynakları yönetiminin rollerini analiz edebilir

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Strateji Bilimi kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak
  3. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Seminer/sunum
  3. Dönem projesi
 5. Strateji uygulamada liderliğin, örgütsel yapının ve değişim mühendisliğinin rollerini tanımlayabilir

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Strateji Bilimi kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Bilimsel bilgiye ulaşmak
  3. Hızla değişen teknolojik çevreye adapte olabilmek için bilgi ve yetilerini sürekli geliştirmek
  4. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek
  5. Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergilemek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Seminer/sunum
  3. Dönem projesi
   İçerik Yukarı
1. hafta: Ders içeriğinin tanıtılması ve genel değerlendirme
2. hafta: Stratejik yönetim, ilgili terim ve kavramlar
3. hafta: Dış çevre analizi
4. hafta: İşletme analizi
5. hafta: Durum belirleme matrisleri
6. hafta: Strateji oluşturma
7. hafta: Üst yönetim stratejileri
8. hafta: Ara sınav
İş yönetim stratejileri - Rekabet stratejileri
9. hafta: Stratejik vaka çalışmaları
10. hafta: Fonksiyonal stratejiler
11. hafta: Uluslararsı stratejiler
12. hafta: Stratejilerin uygulanması- İşletme yapıları
13. hafta: Stratejilerin uygulanması - Yönetim biçimleri
14. hafta: Stratejik değerleme ve kontrol
15. hafta*: Kurumsal yönetişim
16. hafta*: Final Sınavı
Ders kitapları ve materyaller: Prof.Dr. Hayri Ülgen ve Yard.Doç.Dr.Kadri Mirze, İşletmelerde Stratejik Yönetim, Beta Yayınevi, İstanbul, 2010

Thomson, A.A., & Strickland, A.J., Strategic Management, 12th edition, McGraw-Hill, Boston, 2001
Önerilen kaynaklar: Prof. Dr. Erol EREN, Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, Beta Yayınevi, İstanbul, 2002

Johnson, G. Scholes K. & Whittington, R., Exploring Corporate Strategy: text and cases, 7th edition, Pearson Education, Harlow, 2006
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 8 30
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 11,12,13,14 20
Ödev: 0
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 50
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 3 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 0 0
Dönem projesi: 7 12
Dönem projesi sunumu: 1 1
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 10 1
Ara sınav (Vize): 1 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 10 1
Final sınavı: 2 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->