ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( STB 654 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Takım Yönetimi
Ders kodu: STB 654
Öğretim üyesi: Dr. Öğr. Üyesi Volkan POLAT
AKTS kredisi: 7.5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 1/2, Güz ve Bahar
Dersin düzeyi: Yüksek lisans
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: Türkçe
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Bu dersin amacı öğrencilere takım kavramı, takım çalışması, takımların oluşumunu ve yönetimini anlatmaktır. Bu doğrultuda takım ve takım çalışması tanımlanarak takım yönetimi hakkında katılımcılara geniş bir bakış açısı kazandırılması yönünde çalışmalar gerçekleştirilmektedir.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. grup ve takım kavramlarının ayrımını yapabilirler; örgütlerde takım süreçleri ve takım performansına dair kelime dağarcığı oluşturup anlayış edinirler,

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Strateji Bilimi kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Bilimsel bilgiye ulaşmak
  3. Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Dönem projesi
 2. liderliğin önemini açıklayabilirler,

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Strateji Bilimi kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Bilimsel bilgiye ulaşmak
  3. Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 3. yönetim teorisinin takım oluşturmaya katkılarını değerlendirebilirler,

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Strateji Bilimi kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Bilimsel bilgiye ulaşmak
  3. Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Seminer/sunum
 4. takım oluşturma ve takım liderliği becerilerini açıklayabilirler.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Strateji Bilimi kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Bilimsel bilgiye ulaşmak
  3. Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Seminer/sunum
   İçerik Yukarı
1. hafta: Grup ve Takım Kavramları
2. hafta: Takım Çalışmasının Önemi
3. hafta: Takımların Oluşumu
4. hafta: Çapraz Fonksiyonel Takımlar
5. hafta: Takım Kültürü
6. hafta: Örgütlerde Takım Bazlı Yapılanmalar
7. hafta: Takımlarda Liderlik
8. hafta: Ara sınav
9. hafta: Kendilerini Yöneten Takımlar ve Otonomi
10. hafta: Eşzamanlı Mühendislik Takımları
11. hafta: Takım Öğrenmesi ve Kendi kendine Öğrenen Takımlar
12. hafta: Takımların Olumsuz Yönleri
13. hafta: Sunumlar
14. hafta: Sunumlar
15. hafta*: Genel değerlendirme
16. hafta*: Final sınavı
Ders kitapları ve materyaller: Cleland D.I., Strategic Management of Teams, 1996, Wiley-Interscience, and other scientific articles.
Önerilen kaynaklar: Cleland D.I., Strategic Management of Teams, 1996, Wiley-Interscience.

Mathis, R.L. & Jackson, J.H., Human Resource Management, 2008, South-Western College Pub.
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 8 30
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 9,10,11,12,13,14 20
Ödev: 0
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 50
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 5 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 0 0
Dönem projesi: 8 6
Dönem projesi sunumu: 1 1
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 12 1
Ara sınav (Vize): 1 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 14 1
Final sınavı: 2 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->