ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( STB 667 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Bilgi Yönetimi
Ders kodu: STB 667
Öğretim üyesi: Dr. Hülya TÜRKCAN
AKTS kredisi: 7.5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 1/2, Güz ve Bahar
Dersin düzeyi: Yüksek lisans
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: Türkçe
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Bu deste; bilgi ve yönetim kavramlarının derinlerine inerek, popüler bir disiplin olarak karşımıza çıkan bilgi yönetimi üzerine katılımcılara geniş bir perspektif kazandırılması hedeflenmektedir.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Bilginin çeşitlerini sayabilir ve bilgi türlerinin birbirine dönüşüm yollarını tartışabilir

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Strateji Bilimi kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Araştırma projesi doğrultusunda literatürü dikkatlice gözden geçirip, kendi sonuçları ile önceki literatür arasında bağlantı kurmak
  3. Bilimsel bilgiye ulaşmak
  4. Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak
  5. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek
  6. Araştırma bulgularını seminer ve konferanslarda savunabilmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Seminer/sunum
 2. Bilgi yönetimi ile ilgili örgütsel problemleri analiz edebilir

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Strateji Bilimi kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Bilimsel bilgiye ulaşmak
  3. Hızla değişen teknolojik çevreye adapte olabilmek için bilgi ve yetilerini sürekli geliştirmek
  4. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Seminer/sunum
  2. Dönem projesi
 3. Farklı bilgi türlerinin bilgi sistemi dizaynını, örgütsel yapı ve süreçleri nasıl etkileyebileceğini analiz eder

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Strateji Bilimi kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Bilimsel bilgiye ulaşmak
  3. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Seminer/sunum
  2. Dönem projesi
 4. Bilgi varlıklarının değer yaratma ile ilişkisini değerlendirebilir

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Strateji Bilimi kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Bilimsel bilgiye ulaşmak
  3. Hızla değişen teknolojik çevreye adapte olabilmek için bilgi ve yetilerini sürekli geliştirmek
  4. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 5. Entellektüel sermayenin bugünün rekabetçi iş çevrelerindeki önemini tartışabilir

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Strateji Bilimi kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Bilimsel bilgiye ulaşmak
  3. Hızla değişen teknolojik çevreye adapte olabilmek için bilgi ve yetilerini sürekli geliştirmek
  4. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek
  5. Araştırma bulgularını seminer ve konferanslarda savunabilmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Dönem projesi
   İçerik Yukarı
1. hafta: Ders içeriğinin tanıtılması ve genel değerlendirme
2. hafta: Bilgi yönetimine giriş
3. hafta: Veri, enformasyon, bilgi
4. hafta: Bilginin çeşitleri
5. hafta: Örtük bilginin açık bilgiye dönüştürülmesi
6. hafta: Bilgi yaratma
7. hafta: Bilginin transferi
8. hafta: Bilgi paylaşımı
9. hafta: Vize sınavı
10. hafta: Bilgi yönetimi araçları
11. hafta: Örgütsel öğrenme ve öğrenen organizasyonlar
12. hafta: Örgütsel hafıza ve bilgi teknolojileri
13. hafta: Bilgi ekonomisi
14. hafta: Entellektüel sermaye
15. hafta*: Unutmayı öğrenme
16. hafta*: Final sınavı
Ders kitapları ve materyaller: Akgün, A.E., Keskin, H. & Günsel, A., Bilgi Yönetimi ve Öğrenen Örgütler, 2009, Eflatun Y.

Dretske, F.I., Knowledge and the Flow of Information, 1999, Stanford, CA: CLSI Publications.
Önerilen kaynaklar: Laudon, K.C., & Laudon, J.P. (2009) Essentials of Management Information Systems, 8th ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson

Nonaka, I. & Takeuchi, H., The Knowledge-Creating Company, 1995, Oxford University Press.
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 9 30
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 14 20
Ödev: 0
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 50
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 3 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 0 0
Dönem projesi: 7 12
Dönem projesi sunumu: 1 1
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 10 1
Ara sınav (Vize): 1 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 10 1
Final sınavı: 2 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->