ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( STEK 563 )


   Temel bilgiler
Ders adı: İleri Makine Öğrenmesi
Ders kodu: STEK 563
Öğretim üyesi: Dr. Öğr. Üyesi Ahmet GÜNEŞ
AKTS kredisi: 7.5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 2020, Bahar
Dersin düzeyi: Yüksek lisans
Dersin tipi: Bölüm seçmeli
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: yok
Staj durumu: Var
Dersin amacı: İleri seviye makine öğrenmesi uygulamalarının öğretilmesi ve kodlanması.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. 1. Bu derste makine öğrenmesi ve derin öğrenmenin gömülü sistem uygulamaları üzerine çalışılmaktadır. doğal lisan işleme, pekiştirmeli öğrenme gibi makine öğrenmesi konularında temel yaklaşımlar anlatılmaktadır. Öğretilen algoritmaların ödev ve projelerle simülasyonlarda veya gerçek veriler üzerinde uygulanmasıyla pratikte kullanabilecekleri yazılım tecrübesi de kazandırılır. 2. Her öğrenci proje kapsamında bildiri formatında bir rapor da yazarak yazım kabiliyetinin de gelişmesine katkı sağlanır.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Projelerde karşılaşılan teknik problemlerin çözüm yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak.
  2. Çalışılan alandaki literatürü takip edebilmek.
  3. Bilimsel bilgiye ulaşmak
  4. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
  5. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek
  6. Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergilemek

  Değerlendirme Tipi

  1. Ödev
  2. Seminer/sunum
  3. Dönem projesi
   İçerik Yukarı
1. hafta: Temel Görüntü İşleme
Görüntü Dönüşümleri, Görüntü Aritmetiği, Maskeleme, Bölme ve Kanalları Birleştirme,
Çekirdekler, Morfolojik İşlemler, Düzeltme ve Bulanıklaştırma, Aydınlatma ve Renk Uzayları,
2. hafta: Resim parçalama
Gradyanlar, Nokta Algılama, Çizgi Algılama, Kenar Algılama, Kontur Segmentasyonu, Hough Dönüşümleri, Eşikleme
3. hafta: Görüntü Açıklayıcıları / Özellik Çıkarma
Görüntü Tanımlayıcıları, Özellik Tanımlayıcıları, Özellik Vektörleri
Renk Histogramları, Hu Moments, Zernike Moments, Haralick Texture, Local Binary Patterns,
4. hafta: Görüntü Açıklayıcıları / Özellik Çıkarma
Yönlendirilmiş Gradyanların Histogramı
Yerel Değişmez Tanımlayıcılar, Harris, SIFT, SURF
İkili Tanımlayıcılar: BRIEF, ORB, BRISK, FREAK, Binary Feature Extraction and Matching
5. hafta: Nesne Detektörleri
Nesne Algılamaya Giriş
Şablon eşleme
Görüntü Piramitleri, Kayar Pencereler
Özel Nesne Algılama Çerçevesi Oluşturma
6. hafta: Nesne Detektörleri
Deney ve Eğitim Verilerinizi Hazırlama
HOG Tanımlayıcısının oluşturulması
Maxima Olmayan Bastırma
Özel Nesne Dedektörünüzü Eğitme
7. hafta: Makine öğrenme
Makine öğrenimine giriş
Öğrenme Algoritması Türleri
Desen tanıma
Görüntü Sınıflandırmasına Genel Bakış
Görüntü Sınıflandırma Boru Hattı
K - En Yakın Komşu Sınıflandırması
Naive Bayes'in Sınıflandırıcısı
8. hafta: Makine öğrenme
Ortak Makine Öğrenimi Algoritmaları
Lojistik Regresyon, Destek Vektör Makineleri, Karar Ağaçları, Rastgele Ormanlar,
K - Kümeleme Demektir
Sınıflandırma için Görsel Kelime Çantası
Görüntü Sınıflandırma Örnekleri
9. hafta: Derin Öğrenme
Nöral ağlar
Perceptron Algoritması
Derin Öğrenmeye Giriş
10. hafta: Derin Öğrenme
Evrişimli Sinir Ağları
CNN Mimarilerinin Eğitimi ve Uygulanması
DL ile Görüntü Sınıflandırma
11. hafta: Kameralar
Bir Dijital Kameranın Özellikleri, Koordinatlar
Kamera Modelleri, İçsel ve Dışsal Parametreler, Kamera Kalibrasyonu
12. hafta: Raspberry Pi Computer Vision Projeleri
OpenCV'yi Raspberry Pi'ye Yükleme
Raspberry Pi Kamerayı Kurmak
Raspberry Pi Kameraya ve Video Akışına Erişim
Ev Gözetleme ve Hareket Algılama
Güvenlik için Yüz Tanıma
13. hafta: Durum çalışmaları
1. Yüz Tanıma
a. Görüntülerde Yüz Algılama
b. Videoda Yüz Algılama
c. Yüz Tanıma için Yerel İkili Modeller
d. Özyüz Algoritmasını Kullanarak Yüz Tanıma
2. El Hareketi Tanıma
a. El Hareketi Tanıma Giriş
b. El ve Parmak Segmentasyonu
c. Hareketleri Tanıma
14. hafta: Durum çalışmaları
3. Otomatik Plaka Tanıma
a. Resimlerdeki Lisans Plakalarını Yerelleştirme
b. Karakterleri Plakadan Bölümlere Ayırma
4. Videoda Nesne İzleme
5. Kitap Kapaklarının Belirlenmesi
15. hafta*: -
16. hafta*: -
Ders kitapları ve materyaller: 1. Computer Vision: Algorithms and Applications by Richard Szeliski
2. Programming computer vision with Python by Jan Erik Solem
3. Learning from Data by Yasee Abu Mostafa
4. Deep learning by Ian Good fellow and Yoshua Bengio
Önerilen kaynaklar: 1. Computer Vision: Algorithms and Applications by Richard Szeliski
2. Programming computer vision with Python by Jan Erik Solem
3. Learning from Data by Yasee Abu Mostafa
4. Deep learning by Ian Good fellow and Yoshua Bengio
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 0
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 50
Ödev: 50
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 0
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 16
Ders dışı bireysel çalışma: 3 16
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 2 16
Dönem projesi: 2 16
Dönem projesi sunumu: 2 16
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 0 0
Ara sınav (Vize): 0 0
Final sınavı için bireysel çalışma: 0 0
Final sınavı: 0 0
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->