ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( TÜR 101 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Türkçe I
Ders kodu: TÜR 101
Öğretim üyesi: Öğretim Görevlisi Benan Durukan
AKTS kredisi: 2
GTÜ kredisi: 2 (2+0+0)
Yılı, Dönemi: 1-2-3-4, Güz
Dersin düzeyi: Lisans
Dersin tipi: Zorunlu
Öğretim dili: Türkçe
Öğretim şekli:
Ön koşullar: Yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: -Dilin özelliklerini ve işlevlerini tanıtmak
-Tarihi süreklilik içerisinde Türk dilinde meydana gelen değişiklikleri ve buna bağlı olarak Türkçenin tarihi dönemlerinin bilinmesini sağlamak
-Türkçenin fonetik ve morfolojik yapısını kavratmak
-Türkçenin cümle bilgisini kavratmak
-İmla kurallarının ve noktalama işaretlerinin tam ve doğru kullanılmasını sağlamak
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Dili, dilin özellik ve işlevlerini tanımlayabilmek, dilin duygu ve düşünce ile bağlantısını yorumlayabilmek, dil ile kültür arasındaki ilişkiyi açıklayabilmek

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Temel dilbilim ve edebiyat bilgisini anlamak
  2. Etkili iletişim becerileri geliştirmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 2. Türkçeyi dünya dilleriyle köken ve yapı bakımından karşılaştırabilmek

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Temel dilbilim ve edebiyat bilgisini anlamak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 3. Türkçeyi tarihi dönemlere ayırabilmek

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Temel dilbilim ve edebiyat bilgisini anlamak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 4. Ses bilgisine dayanarak bir kelimenin Türkçe olup olmadığını ayırt edebilmek

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Temel dilbilim ve edebiyat bilgisini anlamak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 5. Yapı bilgisine dayanarak bir kelimenin türünü tespit edebilmek

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Temel dilbilim ve edebiyat bilgisini anlamak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 6. Cümle bilgisine dayanarak dil bilgisi ve anlam yönüyle doğru cümle kurabilmek

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Temel dilbilim ve edebiyat bilgisini anlamak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
   İçerik Yukarı
1. hafta: -Dil nedir? Dilin Özellikleri Nelerdir?
-Dillerin Doğuşu
-Dil-Duygu- Düşünce Bağlantısı
2. hafta: -Kültür Nedir?
-Dil - Kültür İlişkisi
-Dilin Kültür ve Millet Varlığındaki Yeri
3. hafta: -Yerüzündeki Diller
-Türkçenin Dünya Dilleri arasındaki Yeri
-Yapı ve Köken Bakımından Diller
4. hafta: -Türk Dilinin Gelişmesi ve Tarihi Devirleri
(Türkçenin Yaşı, Lehçe ve Ağızlar, Türklerin Tarih Boyunca Kullandığı Alfabeler)
5. hafta: -Türk Dilinin Gelişmesi ve Tarihi Devirleri
(İlk Türkçe Dönemi, Eski Türkçe Dönemi)
6. hafta: -Türk Dilinin Gelişmesi ve Tarihi Devirleri
(Orta Türkçe, Yeni Türkçe Dönemi)
7. hafta: -Türkçenin Ses Bilgisi
(Türkçenin Ses Özellikleri)
8. hafta: -Ara Sınav/Türkçenin Ses Bilgisi
(Türkçede Ses Olayları)
9. hafta: -Türkçenin Şekil Bilgisi
(Türkçede Ekler)
10. hafta: -Türkçenin Şekil Bilgisi
(Kelime Türleri)
11. hafta: -Türkçenin Cümle Bilgisi
(Kelime Grupları)
12. hafta: -Türkçenin Cümle Bilgisi
(Cümlenin Ögeleri)
13. hafta: -Türkçenin Cümle Bilgisi
(Cümle Türleri)
14. hafta: -Uygulama Çalışması
15. hafta*: -
16. hafta*: Final Sınavı
Ders kitapları ve materyaller: *Korkmaz, Z.,Ercilasun, A. B., Zülfikar, H., Akalın, M., Gülensoy, T., Parlatır, İ., Binici, N., Yükseköğretim Öğrencileri İçin Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Ankara, 1995.
Önerilen kaynaklar: • Akar, A., Türk Dili Tarihi, İstanbul, 2005.
• Coşkun, M. V., Türkçenin Ses Bilgisi, İstanbul, 2008.
• Çotuksöken, Y., Uygulamalı Türk Dili, İstanbul, 2015.
• Demir, N., Yılmaz, E., Türk Dili El Kitabı, Ankara, 2005.
• Demir, T., Türkçe Dilbilgisi, Ankara, 2004.
• Ediskun, H., Türk Dilbilgisi, İstanbul, 2004.
• Eker, S., Çağdaş Türk Dili, Ankara, 2003.
• Ercilasun, A.B., Başlangıçtan Yirminci Yüzyıla Kadar Türk Dili Tarihi, Amkara, 2004.
• Ergin, M., Türk Dil Bilgisi, İstanbul, 2005.
• Kolcu, H., Türk Dili, İzmit, 2015.
• Korkmaz, Z.,Ercilasun, A. B., Zülfikar, H., Akalın, M., Gülensoy, T., Parlatır, İ., Binici, N., Yükseköğretim Öğrencileri İçin Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Ankara, 1995.
• Macit, M., (ed.), Cavkaytar, S., (ed.), Türk Dili-I, Eskişehir, 2018.
(T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 3178; Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 2069)
• Macit, M., (ed.), Cavkaytar, S., (ed.), Türk Dili-II, Eskişehir, 2019.
(T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2914; Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1871)
• Türk Dili I, Erzurum, 2019.
(Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını; ISBN: 978-605-7638-28-1)
• Türk Dili I, Erzurum, 2013.
(Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını; ISBN: 978-975-442-290-0)

  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 8 40
Dönem içi diğer çalışmalar: 0 0
Proje: 0 0
Ödev: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Final sınavı: 16 60
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 2 14
Ders dışı bireysel çalışma: 0 0
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 0 0
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 10 1
Ara sınav (Vize): 1 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 10 1
Final sınavı: 1 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->