ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( TÜR 102 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Türkçe II
Ders kodu: TÜR 102
Öğretim üyesi: Öğretim Görevlisi Benan Durukan
AKTS kredisi: 2
GTÜ kredisi: 2 (2+0+0)
Yılı, Dönemi: 1,2,3/4, Bahar
Dersin düzeyi: Lisans
Dersin tipi: Zorunlu
Öğretim dili: Türkçe
Öğretim şekli:
Ön koşullar: Yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: -İyi bir kompozisyonun niteliklerini kavratmak
-Kompozisyon türlerini tanıtmak
-Anlatım tekniklerini kavratmak
-Yazılı anlatım türlerini tanıtmak
-Sözlü anlatım türlerini tanıtmak
-Bilimsel yazıların hazırlanmasında izlenecek metodu kavratmak
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Doğru ve akıcı bir Türkçe ile kendini ifade edebilmek

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Temel dilbilim ve edebiyat bilgisini anlamak
  2. Dilbilimsel ve edebi sorunlara çözüm önermede disiplinlerarası bir yaklaşım sergilemek
  3. Bağımsız çalışmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 2. Kompozisyon türlerini ayırt edebilmek ve farklı kompozisyon türlerinde yazı yazabilmek

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Temel dilbilim ve edebiyat bilgisini anlamak
  2. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
  3. Etkili iletişim becerileri geliştirmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 3. Hazırlayacağı bilimsel yazılara öğrendiği kuralları uyarlayabilmek

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Temel dilbilim ve edebiyat bilgisini anlamak
  2. Bağımsız çalışmak
  3. Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergilemek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 4. Anlatım tekniklerini birbirinden ayırabilmek ve gerektiğinde bu teknikleri kullanabilmek

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Dilbilimsel ve edebi sorunlara çözüm önermede disiplinlerarası bir yaklaşım sergilemek
  2. Bağımsız çalışmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 5. Yazılı anlatım türlerini birbirinden ayırabilmek

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Temel dilbilim ve edebiyat bilgisini anlamak
  2. Bağımsız çalışmak
  3. Etkili iletişim becerileri geliştirmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 6. Sözlü anlatım türlerini birbirinden ayırabilmek

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Temel dilbilim ve edebiyat bilgisini anlamak
  2. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 7. İmlakurallarını ve noktalama İşaretlerini tam ve doğru kullanabilmek

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Temel dilbilim ve edebiyat bilgisini anlamak
  2. Etkili iletişim becerileri geliştirmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
   İçerik Yukarı
1. hafta: -Kompozisyonla İlgili Genel Bilgiler
-Kompozisyon Planı
2. hafta: -Anlatım Teknikleri:
Öyküleme, Betimleme, Açıklama, Tartışma
3. hafta: -Düşünceyi Geliştirme Yolları
Tanımlama, Karşılaştırma, Örneklendirme, Tanık Gösterme, Kanıtlama, Benzetme
4. hafta: -Anlatım Bozuklukları
5. hafta: -İmla Kuralları
6. hafta: -Noktalama İşaretleri
7. hafta: -Yazılı Anlatım Türleri (Öğretici Yazılar):
Deneme, Eleştiri, Fıkra (Köşe Yazısı), Seyahatname (Gezi Yazısı), Hatıra, Biyografi, Otobiyografi
8. hafta: -Yazılı Anlatım Türleri (Form Yazılar):
Dilekçe, Tutanak, Rapor, Öz geçmiş, Mektup
9. hafta: -Ara Sınav/
Yazılı Anlatım Türleri (Edebî Yazılar):
Öykü, Roman, Tiyatro
10. hafta: -Yazılı Anlatım Türleri (Edebî Yazılar): Şiir
11. hafta: -Sözlü Anlatım Türleri (Edebî Anlatılar):
Destan, Efsane, Masal, Halk Hikâyesi
12. hafta: -Sözlü Anlatım Türleri:
Açık Oturum, Nutuk (Söylev), Konferans, Münazara, Tartışma
13. hafta: -Sözlü Anlatım Türleri:
Panel, Forum, Seminer, Kongre, Sempozyum, Açılış Konuşması, Telekonferans
14. hafta: -Akademik Makale
-Bilimel araştırma teknikleri
15. hafta*: -
16. hafta*: Final Sınavı
Ders kitapları ve materyaller: *Korkmaz, Z.,Ercilasun, A. B., Zülfikar, H., Akalın, M., Gülensoy, T., Parlatır, İ., Binici, N., Yükseköğretim Öğrencileri İçin Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Ankara, 1995.
Önerilen kaynaklar: • Akar, A., Türk Dili Tarihi, İstanbul, 2005.
• Coşkun, M. V., Türkçenin Ses Bilgisi, İstanbul, 2008.
• Çotuksöken, Y., Uygulamalı Türk Dili, İstanbul, 2015.
• Demir, N., Yılmaz, E., Türk Dili El Kitabı, Ankara, 2005.
• Demir, T., Türkçe Dilbilgisi, Ankara, 2004.
• Ediskun, H., Türk Dilbilgisi, İstanbul, 2004.
• Eker, S., Çağdaş Türk Dili, Ankara, 2003.
• Ercilasun, A.B., Başlangıçtan Yirminci Yüzyıla Kadar Türk Dili Tarihi, Amkara, 2004.
• Ergin, M., Türk Dil Bilgisi, İstanbul, 2005.
• Kolcu, H., Türk Dili, İzmit, 2015.
• Macit, M., (ed.), Cavkaytar, S., (ed.), Türk Dili-I, Eskişehir, 2018.
(T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 3178; Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 2069)
• Macit, M., (ed.), Cavkaytar, S., (ed.), Türk Dili-II, Eskişehir, 2019.
(T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2914; Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1871)
• Türk Dili I, Erzurum, 2019.
(Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını; ISBN: 978-605-7638-28-1)
• Türk Dili II, Erzurum, 2013.
(Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını; ISBN: 978-975-442-290-0)

  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 9 40
Dönem içi diğer çalışmalar: 0 0
Proje: 0 0
Ödev: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Final sınavı: 16 60
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 2 14
Ders dışı bireysel çalışma: 0 0
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 0 0
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 8 1
Ara sınav (Vize): 1 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 8 1
Final sınavı: 1 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->