ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( UTE 511 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Akıllı Şehir Altyapısı ve Bileşenleri
Ders kodu: UTE 511
Öğretim üyesi: Prof. Dr. Arif Çağdaş AYDINOĞLU
AKTS kredisi: 7.5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 2023, Güz
Dersin düzeyi: Yüksek lisans
Dersin tipi: Enstitü seçmeli
Öğretim dili: Türkçe
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Akıllı şehir altyapısı kurulması için gerekli stratejik ve teknik bileşenleri kullanarak yerel/merkezi yönetimlerin ve sektör temsilcilerinin vatandaşa daha etkin hizmet sağlamasında ortaya çıkan zorlukları sistematik, hızlı ve sürdürülebilir bir şekilde öngörmek ve tanımlamak için akıllı çözümler ve uygulama alanları hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Akıllı şehir kavramını ve bileşenlerini anlar, yorumlar ve yönetir.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Akıllı Şehir ve Akıllı Ulaşım kavramlarını tanımlamak ve uygulamak (1)
  2. Akıllı Şehir ve Ulaşım teknolojileri araştırma alanındaki literatürü dikkatlice gözden geçirip, kendi sonuçları ile mevcut literatür arasında bağlantı kurmak (2)
  3. Bilimsel bilgiye ulaşmak (6)

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Dönem projesi
 2. Akıllı şehir altyapı bileşenlerini anlar ve yönetir.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Akıllı Şehir ve Akıllı Ulaşım kavramlarını tanımlamak ve uygulamak (1)
  2. Akıllı Şehir ve Ulaşım teknolojileri araştırma alanındaki literatürü dikkatlice gözden geçirip, kendi sonuçları ile mevcut literatür arasında bağlantı kurmak (2)
  3. Bilimsel bilgiye ulaşmak (6)
  4. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak (10)

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Dönem projesi
 3. Akıllı şehir uygulamaları için stratejik bileşenleri bütünleşik analiz eder ve yorumlar.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Akıllı Şehir ve Akıllı Ulaşım kavramlarını tanımlamak ve uygulamak (1)
  2. Akıllı Şehir ve Ulaşım teknolojileri araştırma alanındaki literatürü dikkatlice gözden geçirip, kendi sonuçları ile mevcut literatür arasında bağlantı kurmak (2)
  3. Veri yönetimi ve analitiği, coğrafi bilgi teknolojileri, ulaşım/trafik yönetimi, sensörler, haberleşme ve ağ altyapısı gibi teknikleri araştırma ve projelerinde tanımlamak, analiz etmek ve çözmek (3)
  4. Bilimsel bilgiye ulaşmak (6)

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Dönem projesi
 4. Akıllı şehirlerde mevcut politikaları yorumlar, mevcut durumu eleştirir, teknik ve pratik yaklaşım boyutu ile çözümleri belirler.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Akıllı Şehir ve Akıllı Ulaşım kavramlarını tanımlamak ve uygulamak (1)
  2. Akıllı Şehir ve Ulaşım teknolojileri araştırma alanındaki literatürü dikkatlice gözden geçirip, kendi sonuçları ile mevcut literatür arasında bağlantı kurmak (2)
  3. Veri yönetimi ve analitiği, coğrafi bilgi teknolojileri, ulaşım/trafik yönetimi, sensörler, haberleşme ve ağ altyapısı gibi teknikleri araştırma ve projelerinde tanımlamak, analiz etmek ve çözmek (3)
  4. Gelişmiş mühendislik ve planlama problemlerini formüle edip çözmek (4)
  5. Bilimsel bilgiye ulaşmak (6)
  6. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını, farklı argümanlar ile destekleyip resmi/gayri resmi şekilde bir grup dinleyiciye çeşitli tekniklerle net bir biçimde sunmak (11)

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Dönem projesi
   İçerik Yukarı
1. hafta: Akıllı şehir yönetimi kavramlarına giriş
2. hafta: Akıllı şehir yönetiminde esaslar ve kurumsal yapı
3. hafta: Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı
4. hafta: Akıllı şehir Birlikte Çalışabilirlik Esasları, Modeli ve Matrisi
5. hafta: Akıllı şehir mimari bileşenleri – Referans Mimari Model
6. hafta: Akıllı şehir mimari bileşenleri – Ulusal Akıl Şehir Mimarisi
7. hafta: Akıllı Şehir Veri Sözlüğü ve Veri Modeli Temelleri
8. hafta: Akıllı Şehir Veri Sözlüğü- Akıllı Ulaşım Bileşenleri ve Uygulama Alanları
9. hafta: Arasınav. Akıllı Şehir Veri Sözlüğü - Diğer Bileşenler ve Uygulama Alanları
10. hafta: Dönem projesi. Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi kapsamında Akıllı Şehir Bileşenleri
11. hafta: Akıllı Şehir teknik altyapı uygulamaları - Bilgi Teknolojileri, Bilgi Güvenliği, Coğrafi Bilgi Sistemleri, İletişim Teknolojileri
12. hafta: Akıllı Şehir yerel uygulamaları- Akıllı Çevre, Akıllı Yapılar, Akıllı Mekân Yönetimi, Akıllı Güvenlik
13. hafta: Akıllı Şehir altyapı uygulamaları- Akıllı Altyapı, Afet ve Acil Durum Yönetimi, Akıllı Enerji, Akıllı Ulaşım
14. hafta: Akıllı Şehir sosyo-ekonomik uygulamalar- Akıllı İnsan, Akıllı Ekonomi, Akıllı Sağlık, Akıllı Yönetişim.
Proje sunumları için değerlendirme.
15. hafta*: -
16. hafta*: FİNAL SINAVI
Ders kitapları ve materyaller: - Lecture notes and slides
-Rep.of TR Ministry of Environment, Urbanization and Climate Change. “2020-2023 National Smart Cities Strategy and Action Plan”. 2019, Ankara.
-Rep.of TR Ministry of Environment, Urbanization and Climate Change -
GIS General Directorate. “Smart City Corpus”. 2022, Ankara (https://www.akillisehirler.gov.tr/egitim/)
Önerilen kaynaklar: -Rep.of Turkey, Ministry of Environment, Urbanization and Climate Change -
GIS General Directorate. Smart Cities Portal. (akillisehirler.gov.tr).
-Rep.of Turkey, Ministry of Environment, Urbanization and Climate Change -
GIS General Directorate. Smart Cities Digital library (https://www.akillisehirler.gov.tr/yayinlar/)
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 9 30
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 9-14 30
Ödev: 0
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 40
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 4 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 0 0
Dönem projesi: 5 6
Dönem projesi sunumu: 3 2
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 5 4
Ara sınav (Vize): 2 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 5 5
Final sınavı: 3 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->