ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( UTE 512 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Akıllı Ulaşım Sistemleri
Ders kodu: UTE 512
Öğretim üyesi: Dr. Öğr. Üyesi Göker AKSOY
AKTS kredisi: 7,5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 1/2, Bahar
Dersin düzeyi: Yüksek lisans
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: Türkçe
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Akıllı Ulaştırma Sistemlerinin Bileşenleri ve Mimarisi, Çok Türlü Yolculuk Yönetimi ve Bölgesel Yolcu Bilgi Sistemleri, Trafik Yönetim Sistemleri, Kaza-Arıza Yönetimi ve Acil Durum Yönetim Sistemleri, Gelişmiş Yolcu Bilgi Sistemleri, Elektronik Ödeme Sistemleri ve Tıkanıklık Ücretlendirme, Taşıt Temelli Güvenlik ve Denetim Sistemleri, Gelişmiş Toplu Taşıma Sistemleri, Ticari Araç Denetim Sistemleri, Hava Koşulları Bilgi Sistemleri, Navigasyon Sistemleri, Dinamik Güzergah Yönlendirme, Otoyol Trafik Denetimi öğretilmesi amaçlanmaktadır.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Akıllı ulaşım sistemleri hakkında kapsamlı bilgi edinebilme.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Akıllı Şehir ve Akıllı Ulaşım kavramlarını tanımlamak ve uygulamak (1)
  2. Akıllı Şehir ve Ulaşım teknolojileri araştırma alanındaki literatürü dikkatlice gözden geçirip, kendi sonuçları ile mevcut literatür arasında bağlantı kurmak (2)
  3. Akıllı Şehir ve Ulaşım teknolojileri alanındaki modern ekipman ve yazılımları kullanmak, ilgili teknik becerilerden faydalanmak (5)

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
  3. Seminer/sunum
 2. Akıllı ulaşım sistemlerinin ülkesel ve sürücü bazlı ekonomik kazanımlarını ortaya koyabilme.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Akıllı Şehir ve Akıllı Ulaşım kavramlarını tanımlamak ve uygulamak (1)
  2. Akıllı Şehir ve Ulaşım teknolojileri alanındaki modern ekipman ve yazılımları kullanmak, ilgili teknik becerilerden faydalanmak (5)
  3. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek (9)
  4. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak (10)

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
  3. Seminer/sunum
 3. Mevcut bir akıllı ulaştırma sistemi uygulamasının performansını değerlendirebilme.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Akıllı Şehir ve Akıllı Ulaşım kavramlarını tanımlamak ve uygulamak (1)
  2. Veri yönetimi ve analitiği, coğrafi bilgi teknolojileri, ulaşım/trafik yönetimi, sensörler, haberleşme ve ağ altyapısı gibi teknikleri araştırma ve projelerinde tanımlamak, analiz etmek ve çözmek (3)
  3. Gelişmiş mühendislik ve planlama problemlerini formüle edip çözmek (4)
  4. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak (10)

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
  3. Seminer/sunum
 4. Akıllı ulaşım sistemlerinin trafik ve sürücü davranışları üzerindeki etkilerini öğrenebilme.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Akıllı Şehir ve Akıllı Ulaşım kavramlarını tanımlamak ve uygulamak (1)
  2. Veri yönetimi ve analitiği, coğrafi bilgi teknolojileri, ulaşım/trafik yönetimi, sensörler, haberleşme ve ağ altyapısı gibi teknikleri araştırma ve projelerinde tanımlamak, analiz etmek ve çözmek (3)
  3. Akıllı Şehir ve Ulaşım teknolojileri alanındaki modern ekipman ve yazılımları kullanmak, ilgili teknik becerilerden faydalanmak (5)
  4. Disiplinler arası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak (8)

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
  3. Seminer/sunum
   İçerik Yukarı
1. hafta: Akıllı ulaşım sistemlerine (AUS) giriş
2. hafta: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi politikaları, uygulamaları ve Türkiye AUS stratejisi
3. hafta: Trafik Yönetimi: Geleneksel ve İleri Sistemler
4. hafta: Trafik Yönetim Sistemleri: Altyapı, Gözlem, Şerit Yönetimi, Bilgi Yayımı
5. hafta: Trafik Yönetim Sistemleri: Arter Yönetim Sistemleri, Uyarlamalı Sinyal Denetim Sistemleri, Eşgüdümlü Sinyal Denetim Sistemleri
6. hafta: Kaza-Arıza Yönetimi: Gözlem ve Algılama, Otomatik Taşıt Konum. Gelişmiş Yolcu Bilgi Sistemleri. Acil Durum Yönetim Sistemleri
7. hafta: Elektronik Ödeme Sistemleri: Gişe Sistemleri, Toplu Taşıma Ödeme Sistemleri, Otopark Ödeme Sistemleri, Çok Kullanımlı Ödeme
8. hafta: Tıkanıklık Ücretlendirme Sistemleri: Değişken Ücretli Şeritler, Değişken Ücretli Gişeler, Kordon Ücretlendirme, Alan Ücretlendirme
9. hafta: Taşıt Temelli Güvenlik ve Denetim Sistemleri, Gelişmiş Toplu Taşıma Sistemleri
10. hafta: Ticari Araç Denetim Sistemleri – Hava Koşulları Bilgi Sistemleri, Navigasyon Sistemleri, Dinamik Güzergah Yönlendirme
11. hafta: Yıl içi Sınavı, Otoyol Trafik Yönetimi: Katılım Denetimi İzlemleri
12. hafta: Otoyol Trafik Yönetimi: Katılım Denetimi Yöntemleri
13. hafta: Otoyol Trafik Denetimi: Katılım Denetimi Yöntemleri
14. hafta: Otoyol Trafik Denetimi: Değişken Hız Denetimi
15. hafta*: -
16. hafta*: Final Sınavı.
Ders kitapları ve materyaller: Lecture notes prepared by the instructor
Önerilen kaynaklar: Sussman, J.M., Perspectives on Intelligent Transportation Systems (ITS), Springer, 2010
McQueen, J., McQueen, B., Intelligent Transportation Systems Architectures (ITS/GPS), Artech House, 1999
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 11 30
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 0
Ödev: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 30
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 40
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 6 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 5 8
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 5 1
Ara sınav (Vize): 2 2
Final sınavı için bireysel çalışma: 10 1
Final sınavı: 2 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->