ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( UTE 513 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Akıllı Şehirlerde Veri Yönetimi
Ders kodu: UTE 513
Öğretim üyesi: Dr. Rabia BOVKIR
AKTS kredisi: 7.5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 2023, Güz
Dersin düzeyi: Yüksek lisans
Dersin tipi: Enstitü seçmeli
Öğretim dili: Türkçe
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Veri kavramı ve veri kaynakları irdelenerek, veri modelleri, veri tabanı mimarisi ve veri tabanı yönetim sistemleri ile veri ön işleme yaklaşımları doğrultusunda akıllı şehirlerde veri yönetim stratejileri ile gelecek teknoloji eğilimlerin işlenmesi amaçlanmaktadır. Dersin içeriği kapsamında; Veri kavramı ve veri tipleri, Veritabanı çalışma prensipleri ve mimarisi, Veri tabanı tasarımı için soyutlama düzeyleri, Veri ön işleme yaklaşımları, Yapısal Sorgu Dili (SQL) ve ilişkisel veritabanı yaklaşımları, NoSQL yapısal olmayan veri yapıları ile Akıllı şehirlerde büyük veri yönetim altyapısının yönetilmesi amaçlanmaktadır.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Akıllı şehirlerde büyük veri yönetimiyle ilgili temel bileşenleri anlar, yorumlar ve yönetir.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Veri yönetimi ve analitiği, coğrafi bilgi teknolojileri, ulaşım/trafik yönetimi, sensörler, haberleşme ve ağ altyapısı gibi teknikleri araştırma ve projelerinde tanımlamak, analiz etmek ve çözmek (3)
  2. Gelişmiş mühendislik ve planlama problemlerini formüle edip çözmek (4)
  3. Akıllı Şehir ve Ulaşım teknolojileri alanındaki modern ekipman ve yazılımları kullanmak, ilgili teknik becerilerden faydalanmak (5)
  4. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek (9)

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Dönem projesi
 2. Akıllı şehir uygulama ihtiyaçları doğrultusunda veri tabanı tasarımı yapar, veri modelleri ile veri tabanı yönetim yaklaşımlarını yorumlar ve uygular.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Veri yönetimi ve analitiği, coğrafi bilgi teknolojileri, ulaşım/trafik yönetimi, sensörler, haberleşme ve ağ altyapısı gibi teknikleri araştırma ve projelerinde tanımlamak, analiz etmek ve çözmek (3)
  2. Gelişmiş mühendislik ve planlama problemlerini formüle edip çözmek (4)
  3. Akıllı Şehir ve Ulaşım teknolojileri alanındaki modern ekipman ve yazılımları kullanmak, ilgili teknik becerilerden faydalanmak (5)
  4. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek (9)

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Dönem projesi
 3. Akıllı şehir uygulamaları için veri ön işleme ve veri tabanı yönetim sistemlerini kullanarak sorgu yordamlarını formüle eder ve sonuç çıkarır.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Veri yönetimi ve analitiği, coğrafi bilgi teknolojileri, ulaşım/trafik yönetimi, sensörler, haberleşme ve ağ altyapısı gibi teknikleri araştırma ve projelerinde tanımlamak, analiz etmek ve çözmek (3)
  2. Gelişmiş mühendislik ve planlama problemlerini formüle edip çözmek (4)
  3. Akıllı Şehir ve Ulaşım teknolojileri alanındaki modern ekipman ve yazılımları kullanmak, ilgili teknik becerilerden faydalanmak (5)
  4. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak (10)

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Dönem projesi
 4. Akıllı şehirlerde büyük veri yönetiminde mevcut durumu eleştirir, teknik ve pratik yaklaşım boyutu ile çözümleri belirler.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Veri yönetimi ve analitiği, coğrafi bilgi teknolojileri, ulaşım/trafik yönetimi, sensörler, haberleşme ve ağ altyapısı gibi teknikleri araştırma ve projelerinde tanımlamak, analiz etmek ve çözmek (3)
  2. Gelişmiş mühendislik ve planlama problemlerini formüle edip çözmek (4)
  3. Akıllı Şehir ve Ulaşım teknolojileri alanındaki modern ekipman ve yazılımları kullanmak, ilgili teknik becerilerden faydalanmak (5)
  4. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek (9)
  5. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak (10)

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Dönem projesi
   İçerik Yukarı
1. hafta: Akıllı şehirler temel kavram ve bileşenlerine giriş
2. hafta: Akıllı şehir yönetiminde verinin rolü ve yönetimi
3. hafta: Veri tabanına giriş, veri modelleri ve mimari
4. hafta: Büyük veri kavramı ve karakteristikleri
5. hafta: Akıllı şehirlerde büyük veri kaynakları – Algılayıcılar, veri Toplama ve aktüatörler
6. hafta: Akıllı şehirlerde büyük veri kaynakları –Nesnelerin İnterneti
7. hafta: Büyük veri yönetim teknolojileri – Veritabanı teknolojilerine giriş. Dönem projesi.
8. hafta: Yapısal veritabanı yönetim sistemleri - Yapısal Sorgu Dili (SQL) ile ilişkisel veritabanları
9. hafta: Yapısal olmayan veritabanı yönetim sistemleri – NoSQL
10. hafta: Coğrafi veritabanları ve coğrafi veri yapılarının incelenmesi.
11. hafta: Veri ön işleme yaklaşımları – İstatistiksel Veri Analizleri – Veri Yayılımları, Korelasyon, Boyut Azaltma
12. hafta: Veri ön işleme yaklaşımları – Eksik veri - Anormal değer tespiti – Veri ölçeklendirme
13. hafta: Büyük veri yönetiminde gelecek eğilimler - Web - Bulut bilişim altyapısı
14. hafta: Akıllı Şehirler Veri Yönetimi Proje Sunumları
15. hafta*: -
16. hafta*: Final Sınavı.
Ders kitapları ve materyaller: - Ders notları ve slaytları
- A. Meier ve M. Kaufmann. “SQL & NoSQL Databases - Models, Languages, Consistency Options and Architectures for Big Data Management”. Springer Vieweg, Wiesbaden, Almanya, 2019.
- S.E. Bibri. “Big Data Science and Analytics for Smart Sustainable Urbanism”. Springer Cham, Switzerland, 2019.
Önerilen kaynaklar: - L. Perkins. “Seven Databases in Seven Weeks - A Guide to Modern Databases and the NoSQL Movement”. The Pragmatic Programmers, LLC, USA, 2018.
- C. Negru, F. Pop, M. Chinnici. “Data Science and Big Data Analytics in Smart Environments”. CRC Press, 2021.
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 0
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 7-14 50
Ödev: 0
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 50
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 5 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 0 0
Dönem projesi: 5 8
Dönem projesi sunumu: 4 2
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 0 0
Ara sınav (Vize): 0 0
Final sınavı için bireysel çalışma: 4 5
Final sınavı: 3 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->