ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( UTE 514 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Akıllı Şehir Uygulamalarında Modelleme ve İstatistiksel Veri Analizi
Ders kodu: UTE 514
Öğretim üyesi: Öğretim Görevlisi Sevcan IŞIKAY
AKTS kredisi: 7,5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 1/2, Bahar
Dersin düzeyi: Yüksek lisans
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: Türkçe
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Akıllı şehir ve ulaşım mühendisliğine yönelik uygulama alanlarında gerçek problem analizi ve yazılım destekli matematiksel modellemenin öğretilmesi, gerek teorik gerekse uygulama konularında gereksinimi duyulan optimizasyon ve istatistik yöntemlerinin verilmesi amaçlanmaktadır.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Akıllı şehir uygulamasına yönelik karşılaşılan bir problemin çözümünde hangi matematik yöntemin kullanılacağını anlayabilme.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Akıllı Şehir ve Ulaşım teknolojileri araştırma alanındaki literatürü dikkatlice gözden geçirip, kendi sonuçları ile mevcut literatür arasında bağlantı kurmak (2)
  2. Gelişmiş mühendislik ve planlama problemlerini formüle edip çözmek (4)
  3. Akıllı Şehir ve Ulaşım teknolojileri alanındaki modern ekipman ve yazılımları kullanmak, ilgili teknik becerilerden faydalanmak (5)
  4. Bilimsel bilgiye ulaşmak (6)
  5. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak (10)

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 2. Tematik uygulamalara yönelik veri kullanımı ve sayısal işlemleri anlayabilme.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Akıllı Şehir ve Ulaşım teknolojileri araştırma alanındaki literatürü dikkatlice gözden geçirip, kendi sonuçları ile mevcut literatür arasında bağlantı kurmak (2)
  2. Gelişmiş mühendislik ve planlama problemlerini formüle edip çözmek (4)
  3. Akıllı Şehir ve Ulaşım teknolojileri alanındaki modern ekipman ve yazılımları kullanmak, ilgili teknik becerilerden faydalanmak (5)
  4. Bilimsel bilgiye ulaşmak (6)
  5. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak (10)
  6. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını, farklı argümanlar ile destekleyip resmi/gayri resmi şekilde bir grup dinleyiciye çeşitli tekniklerle net bir biçimde sunmak (11)

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 3. Kısıtlar altında uygulama problemlerine uygun çözümleri belirleyebilme.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Akıllı Şehir ve Ulaşım teknolojileri araştırma alanındaki literatürü dikkatlice gözden geçirip, kendi sonuçları ile mevcut literatür arasında bağlantı kurmak (2)
  2. Gelişmiş mühendislik ve planlama problemlerini formüle edip çözmek (4)
  3. Akıllı Şehir ve Ulaşım teknolojileri alanındaki modern ekipman ve yazılımları kullanmak, ilgili teknik becerilerden faydalanmak (5)
  4. Bilimsel bilgiye ulaşmak (6)
  5. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak (10)
  6. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını, farklı argümanlar ile destekleyip resmi/gayri resmi şekilde bir grup dinleyiciye çeşitli tekniklerle net bir biçimde sunmak (11)

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 4. Değişkenler arasındaki ilişkileri ve uygulama analiz ihtiyaçlarını belirleyebilme.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Akıllı Şehir ve Ulaşım teknolojileri araştırma alanındaki literatürü dikkatlice gözden geçirip, kendi sonuçları ile mevcut literatür arasında bağlantı kurmak (2)
  2. Gelişmiş mühendislik ve planlama problemlerini formüle edip çözmek (4)
  3. Akıllı Şehir ve Ulaşım teknolojileri alanındaki modern ekipman ve yazılımları kullanmak, ilgili teknik becerilerden faydalanmak (5)
  4. Bilimsel bilgiye ulaşmak (6)
  5. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak (10)
  6. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını, farklı argümanlar ile destekleyip resmi/gayri resmi şekilde bir grup dinleyiciye çeşitli tekniklerle net bir biçimde sunmak (11)

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
   İçerik Yukarı
1. hafta: Akıllı şehirlerde gerçek problem analizi ve matematiksel modelleme
2. hafta: Matris cebrine genel bakış
3. hafta: Doğrusal programlama ve uygulamaları
4. hafta: Doğrusal olmayan programlama ve uygulamaları
5. hafta: Tamsayı ve karmaşık tamsayı programlama ve uygulamaları
6. hafta: Graf teorisi, temel prensipler, graf tipleri
7. hafta: Optimizasyon problemlerinde graf teorisi
8. hafta: Ara sınav, optimizasyon uygulama ödevi
9. hafta: Akıllı şehir uygulamalarında yaygın kullanılan istatistiksel yöntemler ve dağılımlar
10. hafta: Dağılımlarla ilgili testler
11. hafta: Varyans analizi
12. hafta: Korelasyon analizi
13. hafta: Regresyon analizi, istatistik uygulama ödevi
14. hafta: Akıllı şehir uygulamalarında problem tanımı ve çözümü
15. hafta*: -
16. hafta*: Final sınavı
Ders kitapları ve materyaller: Ders slaytları
Önerilen kaynaklar: -Ravindran A., K.M. Ragsdell K.M., G.V. Reklaitis, “Engineering Optimization, Methods and Applications”, Second Edition, John Wiley & Sons., 2006

-Washington S.P., Karlaftis M.G., Mannering F.L., “Statistical and Econometric Methods for Transportation Data Analysis”, Second Edition, CRC Press, Taylor and Francis Group, 2011
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 8 30
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 0
Ödev: 8, 14 30
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 40
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 4 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 4 1
Ödev: 2 4
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 6 5
Ara sınav (Vize): 2 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 8 5
Final sınavı: 3 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->