ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( UTE 515 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Akıllı Şehirlerde İletişim Teknolojileri ve Ağ Altyapısı
Ders kodu: UTE 515
Öğretim üyesi: Dr. Öğr. Üyesi Tuba GÖZEL
AKTS kredisi: 7.5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 2023, Güz
Dersin düzeyi: Yüksek lisans
Dersin tipi: Enstitü seçmeli
Öğretim dili: Türkçe
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Akıllı şehirlerde, nesnelerin interneti, bulut bilişim ve siber fiziksel sistemler gibi ileri teknolojilerin sağlamış olduğu servisler arasında haberleşmenin etkili bir şekilde kurulabilmesi için ihtiyaç duyulan ağ altyapısı anlatılacaktır. Akıllı şehirlerin inşa edilebilmesi için şehir sakinlerinin karar alma süreçlerindeki veri alışverişi ile aktif katılımını sağlayan iletişim teknolojileri tanıtılacaktır. Dünyadan ve ülkemizden akıllı şehirlerdeki örnek uygulamaları irdelenecektir.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Dijital şehir altyapısı bileşenlerini tanımlar ve akıllı şehirlerde ağ mimarisini açıklar.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Veri yönetimi ve analitiği, coğrafi bilgi teknolojileri, ulaşım/trafik yönetimi, sensörler, haberleşme ve ağ altyapısı gibi teknikleri araştırma ve projelerinde tanımlamak, analiz etmek ve çözmek (3)
  2. Bilimsel bilgiye ulaşmak (6)
  3. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek (9)

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 2. Akıllı şehirlerde iletişim teknolojileri ve haberleşme altyapılarını kavrar.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Veri yönetimi ve analitiği, coğrafi bilgi teknolojileri, ulaşım/trafik yönetimi, sensörler, haberleşme ve ağ altyapısı gibi teknikleri araştırma ve projelerinde tanımlamak, analiz etmek ve çözmek (3)
  2. Gelişmiş mühendislik ve planlama problemlerini formüle edip çözmek (4)
  3. Bilimsel bilgiye ulaşmak (6)
  4. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek (9)
  5. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını, farklı argümanlar ile destekleyip resmi/gayri resmi şekilde bir grup dinleyiciye çeşitli tekniklerle net bir biçimde sunmak (11)

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 3. Akıllı şehir bilgi teknolojileri mimarisindeki alt sistemler arasındaki iletişimi sağlar ve bunun için tasarlanan farklı yapıları anlar.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Veri yönetimi ve analitiği, coğrafi bilgi teknolojileri, ulaşım/trafik yönetimi, sensörler, haberleşme ve ağ altyapısı gibi teknikleri araştırma ve projelerinde tanımlamak, analiz etmek ve çözmek (3)
  2. Gelişmiş mühendislik ve planlama problemlerini formüle edip çözmek (4)
  3. Bilimsel bilgiye ulaşmak (6)
  4. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak (10)
  5. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını, farklı argümanlar ile destekleyip resmi/gayri resmi şekilde bir grup dinleyiciye çeşitli tekniklerle net bir biçimde sunmak (11)

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 4. Dünyadan ve ülkemizden akıllı şehirlerdeki örnek uygulamaları anlar ve geliştirilecek uygulamalar için altyapı önerilerinde bulunur.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Veri yönetimi ve analitiği, coğrafi bilgi teknolojileri, ulaşım/trafik yönetimi, sensörler, haberleşme ve ağ altyapısı gibi teknikleri araştırma ve projelerinde tanımlamak, analiz etmek ve çözmek (3)
  2. Gelişmiş mühendislik ve planlama problemlerini formüle edip çözmek (4)
  3. Akıllı Şehir ve Ulaşım teknolojileri alanındaki modern ekipman ve yazılımları kullanmak, ilgili teknik becerilerden faydalanmak (5)
  4. Disiplinler arası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak (8)
  5. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak (10)
  6. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını, farklı argümanlar ile destekleyip resmi/gayri resmi şekilde bir grup dinleyiciye çeşitli tekniklerle net bir biçimde sunmak (11)

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
   İçerik Yukarı
1. hafta: Dijital şehir altyapısı bileşenleri
2. hafta: Akıllı şehirlerde ağ mimarisi temel özellikleri ve gereksinimleri
3. hafta: Ağ mimarisi yapısı, tasarım problemleri ve olası sorunlar
4. hafta: Akıllı şehirlerde iletişim teknolojileri
5. hafta: Akıllı şehirlerde uydu haberleşme altyapısı
6. hafta: Akıllı şehirlerde kablosuz haberleşme teknolojileri
7. hafta: Akıllı şehirlerde sabit ve mobil haberleşme altyapısı
8. hafta: Akıllı şehirlerde kablolu iletişim ve aktif cihazlar
9. hafta: Arasınav, İletişim teknolojilerinin akıllı şehirlerdeki yeri ve öneminin irdelenmesi
10. hafta: Akıllı veri merkezleri, yedekleme, işletim ve bakım
11. hafta: Akıllı şehirlerde Dağıtımlı Nesne Modeli, Anlamsal Ağ, Yeni Nesil Baskı
12. hafta: Akıllı şehirlerde özel/özerk robotlar ve network entegrasyonu
13. hafta: Akıllı şehirler ve akıllı ulaşım alanında iletişim politikaları
14. hafta: Akıllı şehirler ve akıllı ulaşım alanında iletişim teknolojileri kullanımına yönelik örnek uygulamalar
15. hafta*: -
16. hafta*: Final sınavı
Ders kitapları ve materyaller: -Ders slaytları
-T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, Akıllı Şehirler Dairesi Başkanlığı, Akıllı Şehir Külliyatı
Önerilen kaynaklar: -Andrew S. Tanenbaum, Computer networks
-Prentice-Hall, NJ. Fred Halsall., Data communications, computer networks, and open systems
-https://www.silabs.com/wireless/wi-sun
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 9 30
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 0
Ödev: 4, 11, 14 30
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 40
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 5 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 2 3
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 6 5
Ara sınav (Vize): 2 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 6 5
Final sınavı: 3 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->