ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( UTE 517 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Trafik Mühendisliği
Ders kodu: UTE 517
Öğretim üyesi: Dr. Öğr. Üyesi Göker AKSOY
AKTS kredisi: 7.5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 2023, Güz
Dersin düzeyi: Yüksek lisans
Dersin tipi: Enstitü seçmeli
Öğretim dili: Türkçe
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Trafik akım özellikleri, trafik etüdleri ve temel ışıklı kavşak tasarımının öğretilmesi amaçlanmaktadır. Bu ders kapsamında öğrenciler trafik akım değişkenlerini ve birbirleri arasındaki ilişkileri öğrenmekte, yol tasarımına esas olan trafik hacmi, hizmet düzeyi hesabı, trafik hacim etüdü, nokta hız etüdü, hizmet düzeyi etüdü, yolculuk süresi ve gecikme etüdü, görüş üçgeni etüdü yapabilecektirler. Trafik akımının temel eğrileri öğretilerek talep ve arz değişimleri hakkında, tıkalı ve serbest akım koşulları hakkında bilgiler sunulacaktır. Eş düzey ve katlı kavşaklar, ışıklı kavşaklar, kavşak karışıklık noktaları gibi konularda ayrıntılar ders içerisinde anlatılacaktır. Işıklı kavşaklarda webster yöntemiyle devre süresi hesabı ve gecikme hesabı yapılacaktır
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Trafik mühendisliğinin temel özelliklerini betimlerler

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Akıllı Şehir ve Akıllı Ulaşım kavramlarını tanımlamak ve uygulamak (1)
  2. Akıllı Şehir ve Ulaşım teknolojileri araştırma alanındaki literatürü dikkatlice gözden geçirip, kendi sonuçları ile mevcut literatür arasında bağlantı kurmak (2)
  3. Bilimsel bilgiye ulaşmak (6)

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 2. Trafik sistemi bileşenleri ve karakteristiklerini tanımlayabilirler

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Akıllı Şehir ve Akıllı Ulaşım kavramlarını tanımlamak ve uygulamak (1)
  2. Veri yönetimi ve analitiği, coğrafi bilgi teknolojileri, ulaşım/trafik yönetimi, sensörler, haberleşme ve ağ altyapısı gibi teknikleri araştırma ve projelerinde tanımlamak, analiz etmek ve çözmek (3)
  3. Gelişmiş mühendislik ve planlama problemlerini formüle edip çözmek (4)

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 3. Trafik akımını, temel parametreler ile inceleyebilir ve trafik etüdü yapabilirler

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Gelişmiş mühendislik ve planlama problemlerini formüle edip çözmek (4)
  2. Akıllı Şehir ve Ulaşım teknolojileri alanındaki modern ekipman ve yazılımları kullanmak, ilgili teknik becerilerden faydalanmak (5)

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 4. Kavşak karışıklık noktalarını, kavşak temel özelliklerini/farklılıklarını açıklayabilirler

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Gelişmiş mühendislik ve planlama problemlerini formüle edip çözmek (4)
  2. Akıllı Şehir ve Ulaşım teknolojileri alanındaki modern ekipman ve yazılımları kullanmak, ilgili teknik becerilerden faydalanmak (5)
  3. Bilimsel bilgiye ulaşmak (6)

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 5. Sinyalizasyon tasarımının terimlerini ve temellerini açıklayabilirler

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Akıllı Şehir ve Akıllı Ulaşım kavramlarını tanımlamak ve uygulamak (1)
  2. Gelişmiş mühendislik ve planlama problemlerini formüle edip çözmek (4)
  3. Akıllı Şehir ve Ulaşım teknolojileri alanındaki modern ekipman ve yazılımları kullanmak, ilgili teknik becerilerden faydalanmak (5)
  4. Bilimsel bilgiye ulaşmak (6)

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
   İçerik Yukarı
1. hafta: Trafik mühendisliğine giriş
2. hafta: Trafik akımının özellikleri
3. hafta: Trafik akım modelleri, temel grafikler
4. hafta: Trafik akım değişkenleri arasındaki ilişkiler, ÖDEV 1
5. hafta: Trafik hacim etüdü, Nokta hız etüdü, ÖDEV 2
6. hafta: Arz-Talep, Hizmet düzeyi
7. hafta: Yolculuk süresi ve gecikme etüdü, ÖDEV 3
8. hafta: 1. Ara sınav, Kavşaklar
9. hafta: Eş düzey kavşaklar
10. hafta: Kavşak karışıklık noktaları
11. hafta: Kavşak görüş uzunluları, Görüş üçgeni etüdü ÖDEV 4
12. hafta: Işıklı kavşak tasarımının temelleri
13. hafta: Webster yöntemi ile devre süresi hesabı, devre diyagramı çizimi
14. hafta: 2. Ara sınav, Faz ve devre diyagramı çizimi
15. hafta*: -
16. hafta*: Final Sınavı.
Ders kitapları ve materyaller: Lecture notes and presentations
Önerilen kaynaklar: Roger P. Roess , Elena S. Prassas , and William R. McShane, Traffic Engineering, 4/E, Pearson (2011).
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 8, 14 30
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 0
Ödev: 4,5,7,11 20
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 50
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 6 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 7 4
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 8 2
Ara sınav (Vize): 2 2
Final sınavı için bireysel çalışma: 10 1
Final sınavı: 2 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->