ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( UTE 518 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Trafik Yönetimi
Ders kodu: UTE 518
Öğretim üyesi: Dr. Öğr. Üyesi Göker AKSOY
AKTS kredisi: 7,5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 1/2, Bahar
Dersin düzeyi: Yüksek lisans
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: Türkçe
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Kavşak tasarımı, ışıklı kavşak tasarımının detayları kapsamında ışıklı kavşak tasarımına esas olan koruma sürelerinin belirlenmesi, ikilem bölgesi analizi, yeşiller arası süre ve optimum devre süresi ilişkisi anlatılacaktır. Ders kapsamında kuyruk kuramı konusu da trafik mühendisliği uygulama alanlarıyla beraber ele alınmakta hem ışıklı kavşaklarda hem de trafik akımıyla ilişkili diğer uygulama alanlarında örneklerle açıklanmaktadır.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Trafik yönetiminin temellerini ve uygulama alanlarını betimleyebilmek.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Gelişmiş mühendislik ve planlama problemlerini formüle edip çözmek (4)
  2. Akıllı Şehir ve Ulaşım teknolojileri alanındaki modern ekipman ve yazılımları kullanmak, ilgili teknik becerilerden faydalanmak (5)
  3. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek (9)

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 2. Sinyalizasyon tasarımının terimlerini ve temellerini açıklayabilmek.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Akıllı Şehir ve Akıllı Ulaşım kavramlarını tanımlamak ve uygulamak (1)
  2. Veri yönetimi ve analitiği, coğrafi bilgi teknolojileri, ulaşım/trafik yönetimi, sensörler, haberleşme ve ağ altyapısı gibi teknikleri araştırma ve projelerinde tanımlamak, analiz etmek ve çözmek (3)
  3. Gelişmiş mühendislik ve planlama problemlerini formüle edip çözmek (4)
  4. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak (10)

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 3. Kuyruk kuramı ile trafik akımını inceleyebilmek.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Veri yönetimi ve analitiği, coğrafi bilgi teknolojileri, ulaşım/trafik yönetimi, sensörler, haberleşme ve ağ altyapısı gibi teknikleri araştırma ve projelerinde tanımlamak, analiz etmek ve çözmek (3)
  2. Gelişmiş mühendislik ve planlama problemlerini formüle edip çözmek (4)

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 4. Kavşak tasarım ilkelerinin temellerini tanımlayabilmek.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Akıllı Şehir ve Akıllı Ulaşım kavramlarını tanımlamak ve uygulamak (1)
  2. Akıllı Şehir ve Ulaşım teknolojileri araştırma alanındaki literatürü dikkatlice gözden geçirip, kendi sonuçları ile mevcut literatür arasında bağlantı kurmak (2)
  3. Akıllı Şehir ve Ulaşım teknolojileri alanındaki modern ekipman ve yazılımları kullanmak, ilgili teknik becerilerden faydalanmak (5)

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
   İçerik Yukarı
1. hafta: Trafik yönetimine giriş
2. hafta: Trafik yönetimi özellikleri ve gereklilikleri
3. hafta: Işıklı kavşak ile trafik yönetimi, tarihçe ve tanımlar
4. hafta: Doygun akım değeri hesabı ve ölçülmesi
5. hafta: Koruma süreleri ve faz düzenleri
6. hafta: İkilem bölgesi
7. hafta: 1. Ara sınav, Webster yöntemi, minimum ve optimum devre süresi hesabı
8. hafta: Kuyruk kuramına giriş
9. hafta: Kuyruk kuramı temelleri
10. hafta: Kuyruk kuramı ile ışıklı kavşak çözümlemesi
11. hafta: 2. Ara sınav, Kuyruk kuramı ile gişe çözümlemesi
12. hafta: Kuyruk kuramı ile gecikme ve performans analizleri
13. hafta: Eş düzey kavşak tasarımı
14. hafta: Örnek kavşak tasarımı
15. hafta*: -
16. hafta*: Final Sınavı.
Ders kitapları ve materyaller: Lecture notes prepared by the instructor
Önerilen kaynaklar: Roger P. Roess , Elena S. Prassas , and William R. McShane, Traffic Engineering, 4/E, Pearson (2011).
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 7, 11 30
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 0
Ödev: 4, 5, 7, 12, 13 20
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 50
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 6 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 6 5
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 8 2
Ara sınav (Vize): 2 2
Final sınavı için bireysel çalışma: 10 1
Final sınavı: 2 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->