ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( UTE 519 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Akıllı Şehir ve Ulaşım Teknolojilerinde Girişimcilik
Ders kodu: UTE 519
Öğretim üyesi: Prof. Dr. Mustafa TÜRKMEN
AKTS kredisi: 7.5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 2023, Güz
Dersin düzeyi: Yüksek lisans
Dersin tipi: Enstitü seçmeli
Öğretim dili: Türkçe
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Dersin amacı, akıllı şehir ve ulaşım teknolojileri alanında girişimci olmak isteyen öğrencilerin küçük işletme kurma ve yönetme konularında ihtiyaç duyacakları temel bilgilerle donatılması, ulusal ve uluslararası fonlara erişim, proje takımı kurma ve proje önerisi hazırlama konusunda yetkinlik kazandırılmasıdır.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Existing projects on smart city and transportation technologies can be examined and sector needs can be analyzed

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Veri yönetimi ve analitiği, coğrafi bilgi teknolojileri, ulaşım/trafik yönetimi, sensörler, haberleşme ve ağ altyapısı gibi teknikleri araştırma ve projelerinde tanımlamak, analiz etmek ve çözmek (3)
  2. Bağımsız olarak araştırma ve girişimcilik projelerini tasarlamak ve yürütmek (7)
  3. Disiplinler arası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak (8)
  4. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek (9)
  5. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak (10)

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Dönem projesi
 2. Yeni proje fikirleri geliştirmek için takım oluşturur, yöntem ve stratejileri belirler.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Veri yönetimi ve analitiği, coğrafi bilgi teknolojileri, ulaşım/trafik yönetimi, sensörler, haberleşme ve ağ altyapısı gibi teknikleri araştırma ve projelerinde tanımlamak, analiz etmek ve çözmek (3)
  2. Bağımsız olarak araştırma ve girişimcilik projelerini tasarlamak ve yürütmek (7)
  3. Disiplinler arası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak (8)
  4. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek (9)
  5. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak (10)

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Dönem projesi
 3. Akıllı şehir ve ulaşım teknolojileri alanında ulusal ve uluslararası finansal kaynakları belirler, ihtiyacı göre ar-ge ve girişimcilik projesi hazırlar ve sunar.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Bağımsız olarak araştırma ve girişimcilik projelerini tasarlamak ve yürütmek (7)
  2. Disiplinler arası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak (8)
  3. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek (9)
  4. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak (10)
  5. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını, farklı argümanlar ile destekleyip resmi/gayri resmi şekilde bir grup dinleyiciye çeşitli tekniklerle net bir biçimde sunmak (11)

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Dönem projesi
   İçerik Yukarı
1. hafta: Girişimcilik kuramına giriş, girişimcinin ve girişimciliğin özellikleri
2. hafta: Akıllı şehir ve ulaşım teknolojileri ile teknogirişim kavramı
3. hafta: Yaratıcılık ve Yenilikçilik
4. hafta: Yeni iş fikri geliştirme ve özgünlüğün belirlenmesi
5. hafta: Yeni ürün geliştirme ve teknoloji hazırlık seviyeleri
6. hafta: Akıllı şehir özel destek programları ve öncelikli çalışma alanları
7. hafta: Vize sınavı, Proje öneri konularının irdelenmesi
8. hafta: İş planı hazırlama süreci- takım kurma ve iş paketi hazırlama
9. hafta: İş planı hazırlama süreci- bütçe ve finans yönetimi
10. hafta: İş kurma süreci, e-ticaret ve iş yönetimi
11. hafta: Ulusal ve uluslararası çağrılar ve fon mekanizmaları
12. hafta: TGB alanlarından faydalanma, KOBİ fonlama mekanizmaları ve kitlesel fonlama
13. hafta: Akıllı ulaşım girişimcilik proje örnekleri ve tecrübe paylaşımı
14. hafta: Akıllı şehir girişimcilik proje örnekleri ve tecrübe paylaşımı
15. hafta*: -
16. hafta*: Final sınavı
Ders kitapları ve materyaller: Türkiye’de KOBİ’ler, Tamer Müftüoğlu; Entrepreneurshıp, Hısrıch & Peters.
Önerilen kaynaklar: -21. Yüzyılda Türkiye'de Kobi'ler - Sorunlar, Fırsatlar ve Çözüm Önerileri, Alövsat Müslümov, Literatür Yayıncılık, 2002.
-Girişimcilik ve Küçük İşletme Yönetimi, Orhan Küçük, Seçkin Yayıncılık, 2021.
-Alışkanlıkların Gücü, Charles Duhigg, Boyner Yayınları, 2012.
-
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 8 30
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 12 20
Ödev: 0
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 50
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 3 10
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 0 0
Dönem projesi: 7 7
Dönem projesi sunumu: 3 2
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 10 2
Ara sınav (Vize): 2 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 10 3
Final sınavı: 3 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->