ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( UTE 523 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Ulaştırma Sistemleri Analizi
Ders kodu: UTE 523
Öğretim üyesi: Dr. Öğr. Üyesi Göker AKSOY
AKTS kredisi: 7.5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 2023, Güz
Dersin düzeyi: Yüksek lisans
Dersin tipi: Enstitü seçmeli
Öğretim dili: Türkçe
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Ulaşım sistemleri analizi ve ulaşım sistemi ve aktivite sistemi arasındaki ilişkiler açıklanacaktır. Ulaşım talebi, insan davranışının tekil kullanıcı bazında incelenmesi, fayda fonksiyonları ve kayıtsızlık eğrisi, tüketici davranışı için deterministik ve stokastik modeller açıklanacaktır. Topluluklara ait insan davranışın tahmini ile ulaşım arzı, maliyet fonksiyonları, dışsal maliyetlerin içselleştirilmesi, trafik tıkanıklığını ücretlendirme politikalarına değinilecektir. Ulaşım sistemi performansı araştırmasında performans fonksiyonları, ağ analizi, değerlendirme ve seçim, ulaşım projelerinin maliyet-fayda analizi ve çok kriterli değerlendirme teknikleri konuları irdelenecektir.

   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Ulaştırma talebi- arazi kullanımı ve ulaştırma sistemi arasındaki temel ilişkiyi anlarlar

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Akıllı Şehir ve Ulaşım teknolojileri araştırma alanındaki literatürü dikkatlice gözden geçirip, kendi sonuçları ile mevcut literatür arasında bağlantı kurmak (2)
  2. Veri yönetimi ve analitiği, coğrafi bilgi teknolojileri, ulaşım/trafik yönetimi, sensörler, haberleşme ve ağ altyapısı gibi teknikleri araştırma ve projelerinde tanımlamak, analiz etmek ve çözmek (3)

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 2. Ulaştırma talebinin tahmini için kullanılan tüketici davranışı modellerini öğrenirler

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Veri yönetimi ve analitiği, coğrafi bilgi teknolojileri, ulaşım/trafik yönetimi, sensörler, haberleşme ve ağ altyapısı gibi teknikleri araştırma ve projelerinde tanımlamak, analiz etmek ve çözmek (3)
  2. Gelişmiş mühendislik ve planlama problemlerini formüle edip çözmek (4)
  3. Akıllı Şehir ve Ulaşım teknolojileri alanındaki modern ekipman ve yazılımları kullanmak, ilgili teknik becerilerden faydalanmak (5)

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 3. Ulaştırma arzının temel özelliklerini öğrenirler

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Akıllı Şehir ve Ulaşım teknolojileri alanındaki modern ekipman ve yazılımları kullanmak, ilgili teknik becerilerden faydalanmak (5)

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 4. Ulaştırma ağlarında performans değerlendirmesi yapabilirler

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Veri yönetimi ve analitiği, coğrafi bilgi teknolojileri, ulaşım/trafik yönetimi, sensörler, haberleşme ve ağ altyapısı gibi teknikleri araştırma ve projelerinde tanımlamak, analiz etmek ve çözmek (3)
  2. Gelişmiş mühendislik ve planlama problemlerini formüle edip çözmek (4)

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
   İçerik Yukarı
1. hafta: Ulaştırma sistemleri analizinin tanımı, kapsamı ve amaçları
2. hafta: Ulaştırma talep teorisi
3. hafta: Ulaştırma talebinde bireysel davranışların rolü ve zaman değeri
4. hafta: Ulaştırma talep eğrisi
5. hafta: Tüketici davranış modeli: Fayda fonksiyonları ve kayıtsızlık eğrisi
6. hafta: Tüketici davranış modeli: Deterministik yaklaşım
7. hafta: Tüketici davranış modeli: Stokastik yaklaşım
8. hafta: Toplulaştırılmış ulaşım talebi, esneklik
9. hafta: Ulaştırma arzı teorisi, Dışsal maliyetlerin içselleştirilmesi
10. hafta: Ulaştırma arzı, maliyet fonksiyonları ve arz eğrisi
11. hafta: Ulaştırma sistem performansı, performans fonksiyonları
12. hafta: Ulaştırma sistemi ile etkinlikler sistemi arasındaki ilişkiler
13. hafta: Ulaştırmada arz/talep dengesi, Ulaştırmada güzergâh seçim yaklaşımlar
14. hafta: Arz/Talep - Ara sınav
15. hafta*: -
16. hafta*: Final Sınavı
Ders kitapları ve materyaller: Ortuzar, J. D., and Willumsen, L. G. (2011) Modelling Transport, 4th Edition, John Wiley and Sons Ltd., West Sussex.
Lecture notes and presentations

Önerilen kaynaklar: Cascetta E. (2009) Transportation System Analysis: Models and Applications, Springer, New York.
Sussman, J. (2001) Introduction to Transportation Systems, Artech House Publishers, Norwood.
Manheim, M. (1979) Fundamentals of Transportation Systems Analysis, The MIT Press, Cambridge
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 14 30
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 0
Ödev: 3,5,7,9 20
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 50
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 6 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 7 4
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 8 2
Ara sınav (Vize): 4 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 10 1
Final sınavı: 2 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->