ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( UTF 503 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Uluslararası Ticaret Ekonomisi
Ders kodu: UTF 503
Öğretim üyesi: Dr. Öğr. Üyesi Hande BARLIN
AKTS kredisi: 7.5
GTÜ kredisi: 0 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 1/2, Güz ve Bahar
Dersin düzeyi: Yüksek lisans
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: Türkçe
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: Yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Dersin amacı küreselleşen dünyada ticari faaliyetler yürüten işletmelerin etkilendikleri uluslararası arenadaki ekonomik, sosyo-kültürel, siyasi, hukuki, kurumsal faktörler konusunda öğrencileri bilgilendirmektir.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Uluslararası ticareti ve işletmelerin uluslararası operasyonlarını etkileyen faktörleri açıklar

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Uluslararası ticaret, finans ve yönetim alanlarındaki bilgilerini geliştirmek ve derinleştirmek
  2. Temel iktisat, finans ve yönetim terminolojisi, kuram ve kavramlarını tanımlamak
  3. Uluslararası ticaret ve finans literatürünü gözden geçirmek, yorumlamak ve uygulamak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 2. Farklı şartlar altında uluslararası ticaretin ve işletmelerin uluslararası operasyonlarının nasıl şekilleneceğini öngörür.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Uluslararası ticaret, finans ve yönetim alanlarındaki bilgilerini geliştirmek ve derinleştirmek
  2. Temel iktisat, finans ve yönetim terminolojisi, kuram ve kavramlarını tanımlamak
  3. Kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu uzman ve araştırmacılarda olması gereken ileri düzeyde uluslararası ticaret, finans ve yönetim bilgilerini yorumlayabilmek ve kullanabilmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 3. Uluslararası formal ve enformal kurumların uluslarası ticaret ve işletmelerin uluslararası operasyonları üzerindeki etkileri konusunda yorum yapar.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İktisadi verileri bulmak, sınıflandırmak ve analiz etmek
  2. Kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu uzman ve araştırmacılarda olması gereken ileri düzeyde uluslararası ticaret, finans ve yönetim bilgilerini yorumlayabilmek ve kullanabilmek
  3. Araştırma projesi doğrultusunda literatürü dikkatlice gözden geçirip, kendi sonuçları ile önceki literatür arasında bağlantı kurmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 4. Uluslararası kuruluşların ticaretin serbestleştirilmesi konusundaki rolünü tartışır.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Uluslararası ticaret, finans ve yönetim alanlarındaki bilgilerini geliştirmek ve derinleştirmek
  2. İktisadi verileri bulmak, sınıflandırmak ve analiz etmek
  3. Uluslararası ticaret ve finans literatürünü gözden geçirmek, yorumlamak ve uygulamak
  4. Kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu uzman ve araştırmacılarda olması gereken ileri düzeyde uluslararası ticaret, finans ve yönetim bilgilerini yorumlayabilmek ve kullanabilmek
  5. Araştırma projesi doğrultusunda literatürü dikkatlice gözden geçirip, kendi sonuçları ile önceki literatür arasında bağlantı kurmak
  6. YETKİNLİK
  7. Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak
  8. İletişim ve Sosyal Yetkinlik
  9. Fikirlerini farklı argümanlar ile destekleyip resmi/gayri resmi şekilde bir grup dinleyiciye çeşitli teknikler kullanarak açık ve net bir biçimde sunmak
  10. İlerleme raporlarını yayınlanmış doküman, tez, makalelere dayandırarak yazmak.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Seminer/sunum
 5. Farklı iktisadi bütünleşme aşamalarının uluslararası ticaret ve işletmeler üzerindeki etkisi konusunda çıkarımlar yapar.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Uluslararası ticaret, finans ve yönetim alanlarındaki bilgilerini geliştirmek ve derinleştirmek
  2. İktisadi verileri bulmak, sınıflandırmak ve analiz etmek
  3. Kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu uzman ve araştırmacılarda olması gereken ileri düzeyde uluslararası ticaret, finans ve yönetim bilgilerini yorumlayabilmek ve kullanabilmek
  4. Araştırma projesi doğrultusunda literatürü dikkatlice gözden geçirip, kendi sonuçları ile önceki literatür arasında bağlantı kurmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 6. 1. Uluslararası ticarete ilişkin teorileri açıklar 2. Küresel iktisadi entegrasyon eğilimlerini analiz eder 3. Uluslararası örgütlerin ve bütünleşme hareketlerinin ulararası ticareti nasıl etkilediğini açıklar

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Uluslararası ticaret, finans ve yönetim alanlarındaki bilgilerini geliştirmek ve derinleştirmek
  2. Temel iktisat, finans ve yönetim terminolojisi, kuram ve kavramlarını tanımlamak
  3. İktisadi verileri bulmak, sınıflandırmak ve analiz etmek
  4. Uluslararası ticaret ve finans literatürünü gözden geçirmek, yorumlamak ve uygulamak
  5. Kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu uzman ve araştırmacılarda olması gereken ileri düzeyde uluslararası ticaret, finans ve yönetim bilgilerini yorumlayabilmek ve kullanabilmek
  6. Bilimsel bilgiye ulaşmak ve bağımsız çalışmak
  7. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
  8. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek
  9. Fikirlerini farklı argümanlar ile destekleyip resmi/gayri resmi şekilde bir grup dinleyiciye çeşitli teknikler kullanarak açık ve net bir biçimde sunmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
   İçerik Yukarı
1. hafta: Küreselleşme, Uluslararası Ticaret ve İşletmeler
2. hafta: Ticareti ve İşletmeleri Etkileyen Uluslararası Kurumlar
3. hafta: Ticareti ve İşletmeleri Etkileyen Sosyo-Kültürel Faktörler
4. hafta: Ticareti ve İşletmeleri Etkileyen Siyasi ve Hukuki Faktörler
5. hafta: İşletmeler, Uluslararası Ticaret ve Çevresel Sürdürülebilirlik
6. hafta: Uluslararası Ticaret Politikası
7. hafta: Ara Sınav
8. hafta: Uluslararası Yatırım
9. hafta: Uluslararası Para
10. hafta: Küresel ve Bölgesel Bütünleşme Hareketleri, Ticaret ve İşletmeler
11. hafta: Yabancı Piyasalara Giriş
12. hafta: Uluslararası Piyasaların Değerlendirilmesi
13. hafta: Uluslararası Operasyonlar
14. hafta: Uluslararası Kurumsal İtibar ve Uluslararası Ticaret
15. hafta*: Genel tekrar
16. hafta*: Final sınavı
Ders kitapları ve materyaller: Reinert, Kenneth A. An Introduction to International Economics: New Perspectives on the World Economy. 2nd Edition. New York : Cambridge University Press, 2012.

Seyidoğlu, Halil. Uluslararası İktisat: Teori, Politika ve Uygulama. Geliştirilmiş 20. Baskı. İstanbul: Güzem Can Yayınları, 2017.

Salvatore, Dominick. International Economics. Wiley, 2020
Önerilen kaynaklar: Reinert, Kenneth A. An Introduction to International Economics: New Perspectives on the World Economy. 2nd Edition. New York : Cambridge University Press, 2012.

Seyidoğlu, Halil. Uluslararası İktisat: Teori, Politika ve Uygulama. Geliştirilmiş 20. Baskı. İstanbul: Güzem Can Yayınları, 2017.

Salvatore, Dominick. International Economics. Wiley, 2020
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 7 50
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 0
Ödev: 0
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 50
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 5 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 3 12
Ödev: 0 0
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 8 2
Ara sınav (Vize): 2 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 9 2
Final sınavı: 1 2
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->