ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( UTF 504 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Uluslararası Para Ekonomisi ve Sermaye Piyasaları
Ders kodu: UTF 504
Öğretim üyesi: Dr. Öğr. Üyesi Hande BARLIN
AKTS kredisi: 7.5
GTÜ kredisi: 0 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 1/2, Güz ve Bahar
Dersin düzeyi: Yüksek lisans
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: Türkçe
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: Yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Dersin temel amacı öğrencilerin ülkeler arasındaki parasal ve makroekonomik ilişkileri, uluslararası para sisteminin işleyişini ve sermaye akımlarının niteliğini kavramalarını sağlamaktır. Dersin bir diğer amacı sermaye piyasalarının küreselleşme süreci ve etkileri ile ilgili analiz yapılabilmesi için öğrencileri gerekli araçlarla donatmaktır.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Uluslararası para sisteminin işleyiş mekanizmalarını tanımlar.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Uluslararası ticaret, finans ve yönetim alanlarındaki bilgilerini geliştirmek ve derinleştirmek
  2. Temel iktisat, finans ve yönetim terminolojisi, kuram ve kavramlarını tanımlamak
  3. Kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu uzman ve araştırmacılarda olması gereken ileri düzeyde uluslararası ticaret, finans ve yönetim bilgilerini yorumlayabilmek ve kullanabilmek
  4. Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 2. Sermaye piyasalarının küreselleşmesinin ulusal ekonomiler üzerindeki etkisini inceler.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Uluslararası ticaret, finans ve yönetim alanlarındaki bilgilerini geliştirmek ve derinleştirmek
  2. İktisadi verileri bulmak, sınıflandırmak ve analiz etmek
  3. Uluslararası ticaret ve finans literatürünü gözden geçirmek, yorumlamak ve uygulamak
  4. Kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu uzman ve araştırmacılarda olması gereken ileri düzeyde uluslararası ticaret, finans ve yönetim bilgilerini yorumlayabilmek ve kullanabilmek
  5. Araştırma projesi doğrultusunda literatürü dikkatlice gözden geçirip, kendi sonuçları ile önceki literatür arasında bağlantı kurmak
  6. YETKİNLİK
  7. Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak
  8. İletişim ve Sosyal Yetkinlik
  9. Fikirlerini farklı argümanlar ile destekleyip resmi/gayri resmi şekilde bir grup dinleyiciye çeşitli teknikler kullanarak açık ve net bir biçimde sunmak
  10. İlerleme raporlarını yayınlanmış doküman, tez, makalelere dayandırarak yazmak.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Seminer/sunum
 3. Finansal küreselleşmenin makroekonomik politikalar üzerindeki etkisini değerlendirir.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Uluslararası ticaret, finans ve yönetim alanlarındaki bilgilerini geliştirmek ve derinleştirmek
  2. Temel iktisat, finans ve yönetim terminolojisi, kuram ve kavramlarını tanımlamak
  3. İktisadi verileri bulmak, sınıflandırmak ve analiz etmek
  4. Kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu uzman ve araştırmacılarda olması gereken ileri düzeyde uluslararası ticaret, finans ve yönetim bilgilerini yorumlayabilmek ve kullanabilmek
  5. Araştırma projesi doğrultusunda literatürü dikkatlice gözden geçirip, kendi sonuçları ile önceki literatür arasında bağlantı kurmak
  6. YETKİNLİK
  7. Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak
  8. İletişim ve Sosyal Yetkinlik
  9. Fikirlerini farklı argümanlar ile destekleyip resmi/gayri resmi şekilde bir grup dinleyiciye çeşitli teknikler kullanarak açık ve net bir biçimde sunmak
  10. İlerleme raporlarını yayınlanmış doküman, tez, makalelere dayandırarak yazmak.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Seminer/sunum
 4. Uluslararası finansal hareketlerin ulusal ekonomilere etkilerini analiz eder Uluslararası paraya ilişkin teorileri açıklar Uluslararası para sisteminin gelişimini açıklarniz

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Uluslararası ticaret, finans ve yönetim alanlarındaki bilgilerini geliştirmek ve derinleştirmek
  2. Temel iktisat, finans ve yönetim terminolojisi, kuram ve kavramlarını tanımlamak
  3. İktisadi verileri bulmak, sınıflandırmak ve analiz etmek
  4. Uluslararası ticaret ve finans literatürünü gözden geçirmek, yorumlamak ve uygulamak
  5. Kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu uzman ve araştırmacılarda olması gereken ileri düzeyde uluslararası ticaret, finans ve yönetim bilgilerini yorumlayabilmek ve kullanabilmek
  6. Bilimsel bilgiye ulaşmak ve bağımsız çalışmak
  7. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek
  8. Fikirlerini farklı argümanlar ile destekleyip resmi/gayri resmi şekilde bir grup dinleyiciye çeşitli teknikler kullanarak açık ve net bir biçimde sunmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
   İçerik Yukarı
1. hafta: Ödemeler bilançosu
2. hafta: Döviz kuru piyasaları
3. hafta: Döviz kurları
4. hafta: Açık Ekonomilerde uyum mekanizmaları
5. hafta: Açık ekonomilerde uyum politikaları
6. hafta: Açık ekonomilerde fiyatlar ve üretim
7. hafta: Vize
8. hafta: Bankacılık ve sermaye piyasaları
9. hafta: Merkez Bankacılığı
10. hafta: Avrupa Para Sistemi
11. hafta: Uluslararası Para Sistemi
12. hafta: Doğrudan yabancı sermaye yatırımları
13. hafta: Sıcak para akımları
14. hafta: Küresel Ekonomik ve Finansal Krizler
15. hafta*: Genel tekrar
16. hafta*: Final sınavı
Ders kitapları ve materyaller:
Önerilen kaynaklar: Salvatore, Dominick. International Economics. 10th Edition. Singapore: Wiley, 2011.
Seyidoğlu, Halil. Uluslararası İktisat: Teori, Politika ve Uygulama. Geliştirilmiş 17. Baskı. İstanbul: Güzem Can Yayınları, 2009.
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 7 50
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 0
Ödev: 0
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 50
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 5 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 2 12
Ödev: 0 0
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 9 2
Ara sınav (Vize): 2 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 9 3
Final sınavı: 2 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->