ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( UTF 508 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Araştırma Yöntem Bilim
Ders kodu: UTF 508
Öğretim üyesi: Prof. Dr. Hüseyin İNCE
AKTS kredisi: 7.5
GTÜ kredisi: 0 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 1/2, Güz ve Bahar
Dersin düzeyi: Yüksek lisans
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: Türkçe
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: Yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Bilimsel araştırma süreci, özellikleri, veri toplama ve değerlendirme teknikleri konusunda bilgilendirmektir.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Bilimin temel varsayımlarını ve özelliklerini; Teori geliştirme ve test etmede kullanılan tümevarım ve tümdengelim süreçlerini çözümlemek

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Uluslararası ticaret, finans ve yönetim alanlarındaki bilgilerini geliştirmek ve derinleştirmek
  2. Temel iktisat, finans ve yönetim terminolojisi, kuram ve kavramlarını tanımlamak
  3. Uluslararası ticaret ve finans literatürünü gözden geçirmek, yorumlamak ve uygulamak
  4. YETKİNLİK
  5. Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak
  6. Fikirlerini farklı argümanlar ile destekleyip resmi/gayri resmi şekilde bir grup dinleyiciye çeşitli teknikler kullanarak açık ve net bir biçimde sunmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 2. İstatistiğin karar verme ve bilimsel düşünmedeki rolünü belirlemek ve açıklamak

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Temel iktisat, finans ve yönetim terminolojisi, kuram ve kavramlarını tanımlamak
  2. İktisadi verileri bulmak, sınıflandırmak ve analiz etmek
  3. Uluslararası ticaret ve finans literatürünü gözden geçirmek, yorumlamak ve uygulamak
  4. YETKİNLİK
  5. Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 3. Çeşitli ölçeklerile bunların istatistiksel analizlerdeki ilişkisini; sistematik ve rassal hata; güvenirlilik ve geçerlilik arasındaki farkı ayırt etmek

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İktisadi verileri bulmak, sınıflandırmak ve analiz etmek
  2. Kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu uzman ve araştırmacılarda olması gereken ileri düzeyde uluslararası ticaret, finans ve yönetim bilgilerini yorumlayabilmek ve kullanabilmek
  3. YETKİNLİK

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
   İçerik Yukarı
1. hafta: Bilim ve bilimsel araştırma
2. hafta: Bilimsel araştırma süreci
3. hafta: Araştırma tasarımı ve geçerlilik
4. hafta: Araştırma tasarımı ve geçerlilik (Devam)
5. hafta: Ölçme ve veri toplama teknikleri
6. hafta: Ölçme ve veri toplama teknikleri (Devam)
7. hafta: Örnekleme Teknikleri
Vize sınavı
8. hafta: Araştırma Sürecinde Temel Hata Türleri
9. hafta: Güvenirlilik
10. hafta: Geçerlilik
11. hafta: Veri Analizi ve istatistiksel paket programlarının tanıtılması
12. hafta: SPSS programı ile veri analizi
13. hafta: Hipotez testleri
14. hafta: Hipotez testleri (Devam)
15. hafta*: Hipotez testleri (Devam)
16. hafta*: Final sınavı
Ders kitapları ve materyaller: SEYİDOĞLU, HALİL., Bilimsel Araştırma Ve Yazma El kitabı, İstanbul-2003,

DAY,Robert A. Bilimsel Makale Nasıl Yazılır, Nasıl Yayınlanır? Çev. Gülay Aşkar Altay. Ankara: TÜBİTAK, Bilgi Dizisi,2003
Önerilen kaynaklar: Donald P. Schwab, Research Methods for Organizational Studies, Second Edition, Lawrance Erlbaum Associates, 2005
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 7 40
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 0
Ödev: 0
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 60
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 3 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 6 10
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 15 1
Ara sınav (Vize): 1 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 20 1
Final sınavı: 2 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->