ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( UTF 509 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Finansal Ekonomi
Ders kodu: UTF 509
Öğretim üyesi: Doç. Dr. Abdullah ALTUN
AKTS kredisi: 7.5
GTÜ kredisi: 0 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 1/1, Güz ve Bahar
Dersin düzeyi: Yüksek lisans
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: Türkçe
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: Yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Dersin temel amacı finansal kurumların ve finansal piyasaların modern makroekonomideki rolü ve önemini anlamaya çalışmaktır. Katılımcılar özellikle merkez bankası gibi çeşitli kuruluşların ekonomi raporlarını okumaya, anlamaya ve yorumlamaya yönlendirilecektir. Bu sayede ekonomik ve finansal verilerin anlaşılması ve katılımcıların çalıştıkları şirketlerdeki karar alma mekanizmalarında kullanılması amaçlanmaktadır.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. İş çevrimleri ve finansın makroekonomik teorilerini açıklayabileceklerdir.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Uluslararası ticaret, finans ve yönetim alanlarındaki bilgilerini geliştirmek ve derinleştirmek
  2. Temel iktisat, finans ve yönetim terminolojisi, kuram ve kavramlarını tanımlamak
  3. Uluslararası ticaret ve finans literatürünü gözden geçirmek, yorumlamak ve uygulamak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 2. Merkez bankası gibi çeşitli kurumların finansal ve ekonomik araştırma raporlarını yorumlayabileceklerdir.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Temel iktisat, finans ve yönetim terminolojisi, kuram ve kavramlarını tanımlamak
  2. İktisadi verileri bulmak, sınıflandırmak ve analiz etmek
  3. Kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu uzman ve araştırmacılarda olması gereken ileri düzeyde uluslararası ticaret, finans ve yönetim bilgilerini yorumlayabilmek ve kullanabilmek
  4. Bilimsel bilgiye ulaşmak ve bağımsız çalışmak
  5. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 3. Ekonomik ve finansal verilerin etkilerini kavrayıp karar alma mekanizmalarında kullanabileceklerdir.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Temel iktisat, finans ve yönetim terminolojisi, kuram ve kavramlarını tanımlamak
  2. İktisadi verileri bulmak, sınıflandırmak ve analiz etmek
  3. Kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu uzman ve araştırmacılarda olması gereken ileri düzeyde uluslararası ticaret, finans ve yönetim bilgilerini yorumlayabilmek ve kullanabilmek
  4. Bilimsel bilgiye ulaşmak ve bağımsız çalışmak
  5. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 4. Bankacılık krizleri, varlık balonları, sermaye kaçışı ve uluslararası finansal krizler hakkında bilgi verebilecektir.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Uluslararası ticaret, finans ve yönetim alanlarındaki bilgilerini geliştirmek ve derinleştirmek
  2. Temel iktisat, finans ve yönetim terminolojisi, kuram ve kavramlarını tanımlamak
  3. İktisadi verileri bulmak, sınıflandırmak ve analiz etmek
  4. Kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu uzman ve araştırmacılarda olması gereken ileri düzeyde uluslararası ticaret, finans ve yönetim bilgilerini yorumlayabilmek ve kullanabilmek
  5. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
   İçerik Yukarı
1. hafta: Finansal Piyasalar ve Makroekonomiye Giriş I
2. hafta: Finansal Piyasalar ve Makroekonomiye Giriş II
3. hafta: Finansın Makroekonomik Teorileri: Ekonomik ve Finansal Değişkenler
4. hafta: Finansın Makroekonomik Teorileri: Politika Araçları
5. hafta: Finansın Makroekonomik Teorileri: Talep ve Arz
6. hafta: Finansın Makroekonomik Teorileri: İş Çevirimleri I
7. hafta: Finansın Makroekonomik Teorileri: İş Çevirimleri II ve Vize Sınavı
8. hafta: Para ve Bankacılık: Giriş
9. hafta: Para ve Bankacılık: Parasal Aktarım Mekanizması
10. hafta: Para ve Bankacılık: Faiz ve Enflasyon
11. hafta: Para ve İstikrar Politikalarında Finansal Sistemlerin Rolü
12. hafta: Bankacılık Krizleri ve Varlık Balonları
13. hafta: Sermaye Kaçışı ve Uluslararası Finansal Krizler: Döviz Kuru
14. hafta: Uluslararası Finansal Krizler: Politikalar ve Önlemler
15. hafta*: Genel tekrar
16. hafta*: Final sınavı
Ders kitapları ve materyaller:
Önerilen kaynaklar: Frederic S. Mishkin, Economics of Money, Banking and Financial Markets, 11th Edition. ISBN: 0133836797
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 7 40
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 0
Ödev: 0
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 60
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 7 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 0 0
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 15 1
Ara sınav (Vize): 3 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 24 1
Final sınavı: 3 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->