ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( UTF 539 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Karar Destek Sistemleri
Ders kodu: UTF 539
Öğretim üyesi: Prof. Dr. Hüseyin İNCE
AKTS kredisi: 7.5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 1/2, Güz ve Bahar
Dersin düzeyi: Yüksek lisans
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: Türkçe
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: Yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Bilgisayar temelli sistemlerin karar almada ve karar alma sürecini desteklemekte nasıl kullanıldığını anlatacak bilgileri sunmaktır. Böyle sistemlerin genel yapısı, şu anda ve gelecekteki uygulama alanları tartışılacaktır. Karar ağaçları, çok amaçlı karar verme teknikleri, matematiksel programlama, simülasyon ve yapay sinir ağlarını kullanarak sınıflandırma teknikleri üzerinde durulacaktır.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Karar Destek Sistemleri (KDS) terminolojisini ayırmak ve modern KDS’nin karmaşıklığını açıklamak

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Uluslararası ticaret ve finans literatürünü gözden geçirmek, yorumlamak ve uygulamak
  2. Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak
  3. İletişim ve Sosyal Yetkinlik

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 2. Karar verme sürecini açıklamak ve KDS kurmak için gerekli şartları belirlemek

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Araştırma projesi doğrultusunda literatürü dikkatlice gözden geçirip, kendi sonuçları ile önceki literatür arasında bağlantı kurmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 3. Analizlerde kullanılan modelleri listelemek ve KDS sistemleri tasarlamak

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Temel iktisat, finans ve yönetim terminolojisi, kuram ve kavramlarını tanımlamak
  2. İktisadi verileri bulmak, sınıflandırmak ve analiz etmek
  3. Uluslararası ticaret ve finans literatürünü gözden geçirmek, yorumlamak ve uygulamak
  4. Kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu uzman ve araştırmacılarda olması gereken ileri düzeyde uluslararası ticaret, finans ve yönetim bilgilerini yorumlayabilmek ve kullanabilmek
  5. YETKİNLİK
  6. Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak
  7. İletişim ve Sosyal Yetkinlik
  8. Fikirlerini farklı argümanlar ile destekleyip resmi/gayri resmi şekilde bir grup dinleyiciye çeşitli teknikler kullanarak açık ve net bir biçimde sunmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
   İçerik Yukarı
1. hafta: Karar alma ve karar alma çeşitleri
2. hafta: Sayısal Karar alma tekniklerine giriş
3. hafta: Doğrusal Programlama (Matematiksel Modelleme)
4. hafta: MS Excel ve diğer yazılımların tanıtılması
5. hafta: Oyun Teorisi
6. hafta: Karar Ağaçları
7. hafta: Simülasyon ve işletme uygulamaları
8. hafta: Simülasyon ve işletme uygulamaları
Vize Sınavı
9. hafta: Öngörü Teknikleri (Hareketli Ortalamalar, Üstel Düzeltme Yöntemi, Zaman Serileri Analizi)
10. hafta: Öngörü Teknikleri (Hareketli Ortalamalar, Üstel Düzeltme Yöntemi, Zaman Serileri Analizi)
11. hafta: Uzman Sistemler
12. hafta: Yapay Sinir Ağlarına Giriş ve İşletme Uygulamalarına Genel Bakış
13. hafta: Evrimsel Programlama
14. hafta: Proje Sunum
15. hafta*: Proje Sunum
16. hafta*: Final sınavı
Ders kitapları ve materyaller: Vicki L. Sauter, Decision Support Systems for Business Intelligence, 2nd Edition, Wiley
Önerilen kaynaklar: Decision Making, Stephen P. Fitzgerald, Capstone Publishing, 2002
Operations Management, Roberta S. Russel, Bernard W. Taylor, Prentice Hall, 1998
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 8 40
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 0
Ödev: 0
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 60
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 4 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 0 0
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 20 2
Ara sınav (Vize): 2 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 20 2
Final sınavı: 2 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->