ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Biyoteknoloji enstitüsü


Doktora Ders Kataloğu
Ders Kodu Ders Adı Öğretim Dili Dönemi Ders Tipi GTÜ Kredisi T+U+L AKTS Kredisi
  BTEC 601 İleri Biyoteknoloji  İngilizce Güz  Zorunlu  3  3+0+0  7,5
  BTEC 602 Tarımsal Biyoteknoloji ve Küresel Gıda Güvenliği  İngilizce Bahar  Zorunlu  3  3+0+0  7,5
  BTEC 603 Sentetik Biyoloji ve Biyoteknolojinin temelleri  Türkçe Güz ve Bahar    3  3+0+0  7,5
  BTEC 621 Biyoteknolojide Değişiklik Yönetimi  Türkçe Güz ve Bahar    3  3+0+0  7,5
  BTEC 622 Biyoteknolojide Pazarlama  Türkçe Güz ve Bahar    3  3+0+0  7,5
  BTEC 624 Biyoteknolojide Finans ve Stratejik Planlama  Türkçe Güz ve Bahar    3  3+0+0  7,5
  BTEC 641 Biyomedikal Mühendisliğinde İleri Konular  İngilizce Güz ve Bahar  Alan seçmeli  3  3+0+0  7,5
  BTEC 643 Moleküler Farmakoloji  İngilizce Bahar  Alan seçmeli  3  3+0+0  7,5
  BTEC 651 Rejeneratif Tıp  Türkçe Güz ve Bahar    3  3+0+0  7,5
  BTEC 652 Adli Teknolojiler  İngilizce Bahar  Alan seçmeli  3  3+0+0  7,5
  BTEC 653 Kişisel Tıp  Türkçe Güz ve Bahar    3  3+0+0  7,5
  BTEC 661 Biyokimya Mühendisliği  Türkçe Güz ve Bahar    3  3+0+0  7,5
  BTEC 662 Gıda Biyoteknolojisinin Modern Uygulamaları  İngilizce Güz  Alan seçmeli  3  3+0+0  7,5
  BTEC 663 Biyoyakıtlar  Türkçe Güz ve Bahar    3  3+0+0  7,5
  BTEC 671 Bitkilerde Abiyotik Stres Fizyolojisi ve Toleransı  Türkçe Güz ve Bahar    3  3+0+0  7,5
  BTEC 672 Biyofortifikasyon ve İnsan Sağlığı: Tarımsal,Genetik ve Biyoteknolojik Yaklaşımlar  Türkçe Güz ve Bahar    3  3+0+0  7,5
  BTEC 673 Agrokimyasallar, Çevre ve İnsan Sağlığı  Türkçe Güz ve Bahar    3  3+0+0  7,5
  BTEC 674 Fitohormonlar ve Bitkisel Üretimde Uygulamaları  Türkçe Güz ve Bahar    3  3+0+0  7,5
  BTEC 675 Organik Bitkisel Üretim Teknolojileri  Türkçe Güz ve Bahar    3  3+0+0  7,5
  BTEC 676 Yararlı Toprak Mikroorganizmaları ve Mikrobiyal Gübreler  Türkçe Güz ve Bahar    3  3+0+0  7,5
  BTEC 677 Topraksız ve Dikey Tarım Teknolojileri  İngilizce Güz  Alan seçmeli  3  3+0+0  7.5
  BTEC 681 Sentetik Biyolojide Güncel Konular  Türkçe Güz ve Bahar    3  3+0+0  7,5
  BTEC 682 Metabolik ve Hücresel Mühendislik  İngilizce Güz ve Bahar  Alan seçmeli  3  3+0+0  7,5
  BTEC 683 Sentetik ve Sistem Biyoteknolojisinde Araçlar  Türkçe Güz ve Bahar    3  3+0+0  7,5
  BTEC 691 Biyoteknolojide Seminerler - I  Türkçe Güz ve Bahar    0  0+2+0  7,5
  BTEC 693 Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği ve Metodolojisi  Türkçe Güz ve Bahar    0  3+0+0  7,5
  BTEC 699 Tez Çalışması  İngilizce Güz  Zorunlu  0  8+0+0  172,5

T: Teori, U: Uygulama, L: Laboratuar. Uygulama ve laboratuar saatlerinin yarısı ile teori saatleri toplanarak derslerin GTÜ kredileri elde edilir. -->