ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Mimarlık


Doktora Ders Kataloğu
Ders Kodu Ders Adı Öğretim Dili Dönemi Ders Tipi GTÜ Kredisi T+U+L AKTS Kredisi
  MİM 621 Mimarlık Eğitimi: Nitel ve Nicel Yaklaşımlar  Türkçe Güz ve Bahar  Alan seçmeli  3  3+0+0  7.5
  MİM 622 Eğitim Yapılarında Sürdürülebilir Tasarım Yaklaşımları  Türkçe Güz ve Bahar  Alan seçmeli  3  3+0+0  7.5
  MİM 623 Mimarlık, Modernite ve Sonrası  Türkçe Güz ve Bahar  Alan seçmeli  3  3+0+0  7.5
  MİM 624 Performansa Dayalı Mimari Tasarım  Türkçe Güz ve Bahar  Alan seçmeli  3  3+0+0  7.5
  MİM 625 Mimarlık ve Göstergebilim Tartışmaları  Türkçe Bahar  Alan seçmeli  3  3+0+0  7,5
  MİM 626 Mimarlıkta Çağdaş Poetikalar  Türkçe Güz ve Bahar  Alan seçmeli  3  3+0+0  7.5
  MİM 627 Konut, Konut Çevresi ve Sosyal Etkileşim  Türkçe Güz ve Bahar  Alan seçmeli  3  3+0+0  7.5
  MİM 641 Yapı Üretiminde Örgütlenme ve Denetim  Türkçe Güz ve Bahar  Alan seçmeli  3  3+0+0  7.5
  MİM 642 Sürdürülebilir Yapı Malzemeleri  Türkçe Güz ve Bahar  Alan seçmeli  3  3+0+0  7.5
  MİM 643 Çevresel Yapı Tasarımı  Türkçe Güz ve Bahar  Alan seçmeli  3  3+0+0  7.5
  MİM 644 Düşük Oluşum Enerjili Yapı Malzemeleri  Türkçe Güz ve Bahar  Alan seçmeli  3  3+0+0  7.5
  MİM 645 Yapısal Atık Yönetimi  Türkçe Güz ve Bahar  Alan seçmeli  3  3+0+0  7.5
  MİM 646 Yapı Malzemelerinin Deneysel İncelenmesi  Türkçe Güz ve Bahar  Alan seçmeli  3  3+0+0  7,5
  MİM 647 Mimari Tasarımda Detaylandırma İlkeleri  Türkçe Güz ve Bahar  Alan seçmeli  3  3+0+0  7,5
  MİM 662 Bulanık Mantık ve Mimarlık Uygulamaları  Türkçe Güz ve Bahar  Alan seçmeli  3  3+0+0  7.5
  MİM 671 Mimari Koruma Teknik ve Yöntemleri  Türkçe Güz ve Bahar  Alan seçmeli  3  3+0+0  7.5
  MİM 672 Türkiye’de Kültürel Miras Koruma ve Uygulamaları  Türkçe Güz  Alan seçmeli  3  3+0+0  7.5
  MİM 681 Arşiv Belgelerinin Mimarlık Alanında Kullanımı  Türkçe Güz ve Bahar  Alan seçmeli  3  3+0+0  7.5
  MİM 682 Geç Osmanlı Dönemi Kimlik Arayışları ve Mimarlık  Türkçe Güz ve Bahar  Alan seçmeli  3  3+0+0  7.5
  MİM 683 Mimarlık Tarihinde Osmanlıca Okumalara Giriş  Türkçe Güz ve Bahar  Alan seçmeli  3  3+0+0  7.5
  MİM 684 Geç Dönem Osmanlı Mimarlığında Yapım Teknikleri ve Yapı Malzemeleri  Türkçe Güz ve Bahar  Alan seçmeli  3  3+0+0  7,5
  MİM 691 Seminer I  Türkçe Güz ve Bahar  Zorunlu  0  0+2+0  7,5
  MİM 692 Seminer II  Türkçe Güz ve Bahar  Zorunlu  0  0+2+0  7,5
  MİM 699 Uzmanlık Alan Dersi  Türkçe Güz ve Bahar  Zorunlu  0  8+0+0  52.5
  MİM 769 Yapı Bilgisi Alanında Özel Konular II  Türkçe Güz ve Bahar  Alan seçmeli  0  3+0+0  7,5

T: Teori, U: Uygulama, L: Laboratuar. Uygulama ve laboratuar saatlerinin yarısı ile teori saatleri toplanarak derslerin GTÜ kredileri elde edilir. -->