ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Biyomühendislik


Lisans  Ders Kataloğu
Ders Kodu Ders Adı Öğretim Dili Dönemi Ders Tipi GTÜ Kredisi T+U+L AKTS Kredisi
  BYM 100 Biyomühendislik Oryantasyonu ve Kariyer Planlama  İngilizce Güz  Zorunlu  1    1
  BYM 101 Biyomühendisliğin Temelleri  İngilizce Bahar  Zorunlu  3    4
  BYM 201 Fizikokimya  İngilizce Güz  Zorunlu  3    4
  BYM 203 Biyomühendislik Laboratuvarı I  İngilizce Güz  Zorunlu  2    4
  BYM 211 Kütle ve Enerji Denklikleri  İngilizce Güz  Zorunlu  3    6
  BYM 212 Biyomühendislik için Termodinamik  İngilizce Bahar  Zorunlu  3    5
  BYM 214 Akışkanlar Mekaniği  İngilizce Bahar  Zorunlu  3    6
  BYM 215 Biyomühendisler için Python  İngilizce Güz  Zorunlu  3    6
  BYM 222 Biyokimya  İngilizce Güz  Zorunlu  3    4
  BYM 223 Moleküler Hücre Biyolojisi  İngilizce Bahar  Zorunlu  3    4
  BYM 231 Biyomalzemenin Temelleri  İngilizce Bahar  Zorunlu  3    4
  BYM 302 Biyomühendislik Laboratuvarı II  İngilizce Bahar  Zorunlu  2    4
  BYM 311 Biyomühendislikte Isı ve Kütle Transferi  İngilizce Güz  Zorunlu  3    6
  BYM 312 Biyoreaktörler ve Reaksiyon Kinetiği  İngilizce Bahar  Zorunlu  3    6
  BYM 314 Biyomühendsilikte Matematiksel Modelleme ve Kontrol  İngilizce Bahar  Zorunlu  3    6
  BYM 316 Biyoayırma  İngilizce Bahar  Zorunlu  3    5
  BYM 323 Biyoteknolojinin Temelleri  İngilizce Güz  Bölüm seçmeli  3    5
  BYM 331 Biyoistatistik  İngilizce Güz  Zorunlu  3    5
  BYM 332 Biyomekaniğin Temelleri  İngilizce Güz  Seçmeli  3    4
  BYM 333 Hücre Biyolojisi ve Hücresel Mekanizmalar  İngilizce Güz  Bölüm seçmeli  3    4
  BYM 361 Enzim Mühendisliği  İngilizce Güz  Bölüm seçmeli  3    5
  BYM 400 İleri Ortopedik ve Dental Biyomekaniği Laboratuvarı  İngilizce Bahar  Seçmeli  3    5
  BYM 411 Biyomühendislik Tasarımı  İngilizce Güz  Zorunlu  3    8
  BYM 415 Biyoinformatik Veri Analizi  İngilizce Güz ve Bahar  Bölüm seçmeli  3    5
  BYM 416 Mikrobiyolojiye Giriş  İngilizce Bahar  Bölüm seçmeli  3    5
  BYM 417 Tıbbi Ürün Tasarımında Hızlı Prototipleme  İngilizce Bahar  Bölüm seçmeli  3    5
  BYM 422 Biyonanomalzemeler ve Uygulamaları  İngilizce Güz  Bölüm seçmeli  3    5
  BYM 423 Biyomedikal Elektronik  İngilizce Bahar  Bölüm seçmeli  3    5
  BYM 424 Biyosensörler  İngilizce Güz  Bölüm seçmeli  3    5
  BYM 425 Biyoenstrümantasyon  İngilizce Güz ve Bahar  Alan seçmeli  3    5
  BYM 426 Teorik Sinirbilim  İngilizce Bahar  Bölüm seçmeli  3    5
  BYM 432 İleri Biyoistatistik  İngilizce Bahar  Bölüm seçmeli  3    5
  BYM 433 Biyomedikal Mühendisliği ve Fizyoloji  İngilizce Güz  Zorunlu  3    5
  BYM 434 Biyomühendislikte Veri Madenciliği  İngilizce Güz ve Bahar  Bölüm seçmeli  3    5
  BYM 435 Bitki Dokusu Kültürü Teknikleri ve Uygulamaları  İngilizce Güz  Bölüm seçmeli  3    5
  BYM 436 Bitki Biyoteknolojisi ve Genetik  İngilizce Bahar  Bölüm seçmeli  3    5
  BYM 451 Biyoinformatiğe Giriş  İngilizce Güz  Bölüm seçmeli  3    5
  BYM 455 Sistem Biyolojisine Giriş  İngilizce Güz  Seçmeli  3    5
  BYM 456 Kanser Biyolojisinin Biyomühendislik Alanındaki Uygulamaları  İngilizce Bahar  Bölüm seçmeli  3    5
  BYM 457 Biyopolimerler  İngilizce Bahar  Bölüm seçmeli  3    5
  BYM 458 Biyoenformatik ve Sistem Biyolojisi Laboratuvarı  İngilizce Güz ve Bahar  Seçmeli  3    5
  BYM 459 Maya Genetiği, Hücre Biyolojisi ve Biyoteknolojik Uygulamaları  İngilizce Bahar  Alan seçmeli  3    5
  BYM 460 Maya Genetiğinde İleri Metodlar  İngilizce Bahar  Alan seçmeli  3    5
  BYM 461 Moleküler Genetik  İngilizce Bahar  Alan seçmeli  3    5
  BYM 462 Temel Biyofabrikasyon Metodları  İngilizce Bahar  Seçmeli  3    5
  BYM 463 Protein Mühendisliği  İngilizce Bahar  Seçmeli  3    5
  BYM 464 İleri Biyoproses Tasarımı  İngilizce Bahar  Seçmeli  3    5
  BYM 465 Biyomateryaller Laboratuvarının İleri Uygulamaları  İngilizce Bahar  Seçmeli  3    5
  BYM 466 Yapısal Biyoenformatik ve Hesaplamalı İlaç Tasarımı  İngilizce Bahar  Bölüm seçmeli  3    5
  BYM 467 Biyosorpsiyon  İngilizce Güz  Seçmeli  3    5
  BYM 468 Memeli Hücre Kültürü ile Biyofarmasötik Üretimi  İngilizce Güz ve Bahar  Bölüm seçmeli  3    5
  BYM 477 Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Güvenliği için İnovasyon  İngilizce Bahar  Bölüm seçmeli  3    5
  BYM 491 Bitirme Projesi I  İngilizce Güz  Zorunlu  2  0+4+0  6
  BYM 492 Bitirme Projesi II  İngilizce Bahar  Zorunlu  2  0+4+0  6

-->