ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Şehir Ve Bölge Planlama


Lisans  Ders Kataloğu
Ders Kodu Ders Adı Öğretim Dili Dönemi Ders Tipi GTÜ Kredisi T+U+L AKTS Kredisi
  MİMF 126 Mekan ve Algı  Türkçe Güz ve Bahar  Alan seçmeli  3    5
  MİMF 166 Tasarım ve Kimlik  Türkçe Güz  Alan seçmeli  3    5
  MİMF 216 Mimarlıkta Sayısal Tasarım  İngilizce Bahar  Seçmeli  3  3+0+0  5
  MİMF 226 Endüstri Devrimi ve Kentin Dönüşümü  Türkçe Güz ve Bahar  Alan seçmeli  3    5
  MİMF 236 3 Boyutlu Modelleme Teknikleri  Türkçe Güz ve Bahar  Seçmeli  3    5
  MİMF 246 Temel Sanat Eğitimi  Türkçe Güz ve Bahar  Alan seçmeli  3  3+0+0  5
  MİMF 256 Tasarımda İnsan Faktörü  Türkçe Güz ve Bahar  Fakülte seçmeli  3    5
  MİMF 266 Sanat Eleştrileri  Türkçe Güz ve Bahar  Alan seçmeli  3  3+0+0  5
  MİMF 276 Eskiz Teknikleri  Türkçe Güz ve Bahar  Fakülte seçmeli  3    5
  MİMF 286 Toplum ve Mekan  Türkçe Güz ve Bahar  Fakülte seçmeli  3    5
  MİMF 296 Teknoloji Sanat ve Tasarım  Türkçe Güz ve Bahar  Seçmeli  2    2
  MİMF 316 Herkes İçin Tasarım  Türkçe Güz ve Bahar  Fakülte seçmeli  3    5
  MİMF 336 Portfolyo Tasarımı  Türkçe Güz ve Bahar  Fakülte seçmeli  3    5
  MİMF 346 Çağdaş Mimarlık Tartışmaları  Türkçe Güz ve Bahar  Alan seçmeli  3  3+0+0  5
  MİMF 356 Mimarlıkta Animasyon Teknikleri  Türkçe Güz ve Bahar  Fakülte seçmeli  3    5
  MİMF 376 Anadolu Uygarlıkları  Türkçe Güz ve Bahar  Alan seçmeli  3  3+0+0  5
  MİMF 436 Mimarlıkta Ekolojik Planlama  İngilizce Güz ve Bahar  Alan seçmeli  3  3+0+0  5
  MİMF 476 İstanbul`un Mimari Mirası  İngilizce Güz ve Bahar  Alan seçmeli  3  3+0+0  5
  MİMF 486 Kentleşme ve Planlama Sorunları  Türkçe Güz  Seçmeli  3    5
  ŞBP 101 Proje I  Türkçe Güz  Zorunlu  6    8
  ŞBP 102 Proje II  Türkçe Bahar  Zorunlu  6    8
  ŞBP 109 Kariyer Planlama  Türkçe Güz  Zorunlu  1    2
  ŞBP 111 Şehir Planlamaya Giriş  Türkçe Güz  Zorunlu  3    3
  ŞBP 112 Yerleşmeler Tarihi  Türkçe Bahar  Zorunlu  3    3
  ŞBP 113 Kent Sosyolojisi  Türkçe Bahar  Zorunlu  3    4
  ŞBP 114 Bilgi ve İletişim Teknolojilerine Giriş  Türkçe Bahar  Zorunlu  3    3
  ŞBP 115 Kent Coğrafyası  Türkçe Bahar  Zorunlu  3    4
  ŞBP 119 Matematik I  Türkçe Güz  Zorunlu  2    2
  ŞBP 120 Matematik II  Türkçe Bahar  Zorunlu  2    2
  ŞBP 121 Mimari Anlatım Teknikleri  Türkçe Güz  Zorunlu  4    7
  ŞBP 123 Temel Tasarım  Türkçe Güz  Zorunlu  4    7
  ŞBP 170 Ölçme ve Harita Bilgisi  Türkçe Bahar  Zorunlu  3    3
  ŞBP 201 Proje III  Türkçe Güz  Zorunlu  6    8
  ŞBP 202 Proje IV  Türkçe Bahar  Zorunlu  6    8
  ŞBP 211 İstatistik I  Türkçe Güz  Zorunlu  3    3
  ŞBP 212 İstatistik II  Türkçe Bahar  Zorunlu  3    3
  ŞBP 213 Ulaşım Planlaması  Türkçe Güz  Zorunlu  3    3
  ŞBP 214 Konut Alanları Planlaması  Türkçe Güz  Zorunlu  3    3
  ŞBP 215 Coğrafi Bilgi Sistemleri  Türkçe Bahar  Zorunlu  3    3
  ŞBP 216 Planlamada Görsel İfade Biçimleri  Türkçe Güz ve Bahar  Bölüm seçmeli  3    5
  ŞBP 217 Bilgisayar Destekli Tasarım  Türkçe Güz  Zorunlu  3    3
  ŞBP 221 Endüstri ve Kent  Türkçe Güz ve Bahar  Seçmeli  3    5
  ŞBP 222 3 Boyutlu Modelleme Teknikleri  Türkçe Güz ve Bahar  Seçmeli  3    5
  ŞBP 231 Ekonomi  Türkçe Güz  Zorunlu  3    3
  ŞBP 232 Kent Ekonomisi  Türkçe Bahar  Zorunlu  3    3
  ŞBP 236 Konut Politikası  Türkçe Güz ve Bahar  Seçmeli  3    5
  ŞBP 246 Kentsel Topografya  Türkçe Güz ve Bahar  Bölüm seçmeli  3    5
  ŞBP 251 Kentsel Tasarım İlkeleri  Türkçe Güz  Zorunlu  3    3
  ŞBP 252 Peyzaj Planlama - Tasarım  Türkçe Güz  Zorunlu  3    3
  ŞBP 256 Dijitalleşme ve Kent  Türkçe Güz ve Bahar  Bölüm seçmeli  3    5
  ŞBP 266 Kıyı Alanlarında Mekânsal Planlama  Türkçe Güz ve Bahar  Bölüm seçmeli  3    5
  ŞBP 276 Kırsal Yerleşmelerde Planlama  Türkçe Güz ve Bahar  Bölüm seçmeli  3    5
  ŞBP 286 Kentsel Proje Yönetimi  Türkçe Güz ve Bahar  Bölüm seçmeli  3    5
  ŞBP 298 Staj I  Türkçe Güz  Zorunlu  1    1
  ŞBP 301 Proje V  Türkçe Güz  Zorunlu  6    8
  ŞBP 302 Proje VI  Türkçe Bahar  Zorunlu  6    8
  ŞBP 311 İmar Hukuku  Türkçe Güz  Zorunlu  2    3
  ŞBP 312 Planlama Kuramı  Türkçe Bahar  Zorunlu  3    4
  ŞBP 313 Kentsel Koruma ve Yenileme  Türkçe Bahar  Zorunlu  3    3
  ŞBP 314 Kent ve Çevre  Türkçe Bahar  Zorunlu  3    3
  ŞBP 315 Sektörel Planlama  Türkçe Güz  Zorunlu  3    3
  ŞBP 326 Göç ve Şehir  Türkçe Güz  Seçmeli  3    5
  ŞBP 331 Bölge Planlama  Türkçe Güz  Zorunlu  3    3
  ŞBP 332 Kentsel ve Bölgesel Analiz Yöntemleri  Türkçe Güz  Zorunlu  3    3
  ŞBP 336 Medeniyetler ve Şehirler  Türkçe Güz  Seçmeli  3    5
  ŞBP 346 Kentsel Araştırmalarda Bilim Felsefesi  Türkçe Güz ve Bahar  Alan seçmeli  3    5
  ŞBP 356 Gayrimenkul Sektöründe Planlama  Türkçe Güz ve Bahar  Seçmeli  3    5
  ŞBP 366 Kent Planlama ve Kentleşme Politikaları  Türkçe Güz ve Bahar  Bölüm seçmeli  3    5
  ŞBP 398 Staj II  Türkçe Güz  Zorunlu  1    1
  ŞBP 401 Proje VII  Türkçe Güz  Zorunlu  6    8
  ŞBP 402 Proje VIII  Türkçe Bahar  Zorunlu  6    8
  ŞBP 411 Şehirsel Büyüme  Türkçe Güz  Zorunlu  3    3
  ŞBP 413 Planlamada Güncel Konular  Türkçe Bahar  Zorunlu  3    5
  ŞBP 416 Kent Merkezleri  Türkçe Güz ve Bahar  Seçmeli  3    5
  ŞBP 426 Turizm Alanları Planlaması  Türkçe Güz ve Bahar  Seçmeli  3    5
  ŞBP 431 Metropoliten Planlama ve Yönetim  Türkçe Güz  Zorunlu  3    3
  ŞBP 436 Kentsel Ekoloji ve Planlama  Türkçe Güz  Seçmeli  3    5
  ŞBP 446 Kamusal Mekân ve Kent  Türkçe Güz  Seçmeli  3    4
  ŞBP 456 Tarihi Kent Planlaması  Türkçe Güz  Zorunlu  3    5
  ŞBP 466 Kentsel Peyzaj Tasarım İlkeleri  Türkçe Güz ve Bahar  Seçmeli  3    5
  ŞBP 476 Mesleki Uygulama İlkeleri ve Etik  Türkçe Güz ve Bahar  Bölüm seçmeli  3    5
  ŞBP 486 Planlamada Araştırma Tasarımı ve Uygulamaları  Türkçe Güz ve Bahar  Seçmeli  3    5

-->