ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Biyoteknoloji Tezli Yüksek Lisans


Yüksek Lisans Ders Kataloğu
Ders Kodu Ders Adı Öğretim Dili Dönemi Ders Tipi GTÜ Kredisi T+U+L AKTS Kredisi
  BTEC 503 Biyomalzemeye Giriş  İngilizce Güz ve Bahar  Zorunlu  3  3+0+0  7,5
  BTEC 504 İleri Bitki Fizyolojisi  Türkçe Güz ve Bahar    3  3+0+0  7,5
  BTEC 505 İleri Biyokimya  İngilizce Bahar  Alan seçmeli  3  3+0+0  7,5
  BTEC 521 Biyoteknolojide Girişimcilik  İngilizce Güz  Zorunlu  3  3+0+0  7,5
  BTEC 541 Sağlık Biyoteknolojisinin Temelleri  Türkçe Güz ve Bahar    3  3+0+0  7,5
  BTEC 542 Farmasötik Biyoteknoloji ve İlaç Keşfi  Türkçe Güz  Alan seçmeli  3  3+0+0  7,5
  BTEC 551 Genom Düzenleme Stratejileri  Türkçe Güz ve Bahar    3  3+0+0  7,5
  BTEC 552 Biomaterials in Biotechnology and Tissue Engineering  İngilizce Güz ve Bahar  Alan seçmeli  3  3+0+0  7,5
  BTEC 553 Sağlık Biyoteknolojilerinde Gen ve Kökhücre Tedavileri  Türkçe Güz ve Bahar    3  3+0+0  7,5
  BTEC 554 Biyosensörler  İngilizce Güz ve Bahar  Alan seçmeli  3  3+0+0  7,5
  BTEC 562 Biyoproses Mühendisliği  İngilizce Bahar  Alan seçmeli  3  3+0+0  7,5
  BTEC 563 Enzim Mühendisliği  İngilizce Güz  Alan seçmeli  3  3+0+0  7,5
  BTEC 564 Protein Biyoteknolojisi  İngilizce Güz  Zorunlu  3  3+0+0  7,5
  BTEC 565 Endüstriyel Biyoteknolojide Mikroorganizmalar  İngilizce Güz  Alan seçmeli  3  3+0+0  7,5
  BTEC 571 Tohum Biyolojisi, Kalitesi ve Teknolojileri  Türkçe Güz ve Bahar    3  3+0+0  7,5
  BTEC 574 İleri Bitki Besleme: Mineral ve Organik Gübreler ve Büyüme Uyarıcılar  İngilizce Güz  Alan seçmeli  3  3+0+0  7,5
  BTEC 576 Bitki Doku Kültürü ve Mikroçoğaltım  İngilizce Güz  Alan seçmeli  3  3+0+0  7,5
  BTEC 591 Biyoteknolojide Seminerler - I  Türkçe Güz  Zorunlu  0  0+2+0  7,5
  BTEC 593 Araştırma ve Yayın Etiği  Türkçe Güz ve Bahar    0  3+0+0  7,5
  BTEC 599 Uzmanlık Alan Dersi  Türkçe Güz ve Bahar    0  8+0+0  52,5
  BTEC 601 İleri Biyoteknoloji  İngilizce Güz  Zorunlu  3  3+0+0  7,5
  BTEC 602 Tarımsal Biyoteknoloji ve Küresel Gıda Güvenliği  İngilizce Bahar  Zorunlu  3  3+0+0  7,5
  BTEC 603 Sentetik Biyoloji ve Biyoteknolojinin temelleri  Türkçe Güz ve Bahar    3  3+0+0  7,5
  BTEC 622 Biyoteknolojide Pazarlama  Türkçe Güz ve Bahar    3  3+0+0  7,5
  BTEC 623 Teknoloji Transferi ve Ticarileşme  Türkçe Bahar  Zorunlu  3  3+0+0  7,5
  BTEC 643 Moleküler Farmakoloji  İngilizce Bahar  Alan seçmeli  3  3+0+0  7,5
  BTEC 652 Adli Teknolojiler  İngilizce Bahar  Alan seçmeli  3  3+0+0  7,5
  BTEC 653 Kişisel Tıp  Türkçe Güz ve Bahar    3  3+0+0  7,5
  BTEC 662 Gıda Biyoteknolojisinin Modern Uygulamaları  İngilizce Güz  Alan seçmeli  3  3+0+0  7,5
  BTEC 671 Bitkilerde Abiyotik Stres Fizyolojisi ve Toleransı  Türkçe Güz ve Bahar    3  3+0+0  7,5
  BTEC 672 Biyofortifikasyon ve İnsan Sağlığı: Tarımsal,Genetik ve Biyoteknolojik Yaklaşımlar  Türkçe Güz ve Bahar    3  3+0+0  7,5
  BTEC 673 Agrokimyasallar, Çevre ve İnsan Sağlığı  Türkçe Güz ve Bahar    3  3+0+0  7,5
  BTEC 676 Yararlı Toprak Mikroorganizmaları ve Mikrobiyal Gübreler  Türkçe Güz ve Bahar    3  3+0+0  7,5
  BTEC 677 Topraksız ve Dikey Tarım Teknolojileri  İngilizce Güz  Alan seçmeli  3  3+0+0  7.5
  BTEC 681 Sentetik Biyolojide Güncel Konular  Türkçe Güz ve Bahar    3  3+0+0  7,5
  BTEC 691 Biyoteknolojide Seminerler - I  Türkçe Güz ve Bahar    0  0+2+0  7,5
  BTEC 693 Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği ve Metodolojisi  Türkçe Güz ve Bahar    0  3+0+0  7,5
  BTEC 699 Tez Çalışması  İngilizce Güz  Zorunlu  0  8+0+0  172,5
-->