ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Biyoteknoloji enstitüsü


Yüksek Lisans Ders Kataloğu
Ders Kodu Ders Adı Öğretim Dili Dönemi Ders Tipi GTÜ Kredisi T+U+L AKTS Kredisi
  BTEC 503 Biyomalzemeye Giriş  İngilizce Güz ve Bahar  Zorunlu  3  3+0+0  7,5
  BTEC 504 İleri Bitki Fizyolojisi  Türkçe Güz ve Bahar    3  3+0+0  7,5
  BTEC 505 İleri Biyokimya  İngilizce Bahar  Alan seçmeli  3  3+0+0  7,5
  BTEC 521 Biyoteknolojide Girişimcilik  İngilizce Güz  Zorunlu  3  3+0+0  7,5
  BTEC 541 Sağlık Biyoteknolojisinin Temelleri  Türkçe Güz ve Bahar    3  3+0+0  7,5
  BTEC 542 Farmasötik Biyoteknoloji ve İlaç Keşfi  Türkçe Güz  Alan seçmeli  3  3+0+0  7,5
  BTEC 551 Genom Düzenleme Stratejileri  Türkçe Güz ve Bahar    3  3+0+0  7,5
  BTEC 552 Biomaterials in Biotechnology and Tissue Engineering  İngilizce Güz ve Bahar  Alan seçmeli  3  3+0+0  7,5
  BTEC 553 Sağlık Biyoteknolojilerinde Gen ve Kökhücre Tedavileri  Türkçe Güz ve Bahar    3  3+0+0  7,5
  BTEC 554 Biyosensörler  İngilizce Güz ve Bahar  Alan seçmeli  3  3+0+0  7,5
  BTEC 562 Biyoproses Mühendisliği  İngilizce Bahar  Alan seçmeli  3  3+0+0  7,5
  BTEC 563 Enzim Mühendisliği  İngilizce Güz  Alan seçmeli  3  3+0+0  7,5
  BTEC 564 Protein Biyoteknolojisi  İngilizce Güz  Zorunlu  3  3+0+0  7,5
  BTEC 565 Endüstriyel Biyoteknolojide Mikroorganizmalar  İngilizce Güz  Alan seçmeli  3  3+0+0  7,5
  BTEC 571 Tohum Biyolojisi, Kalitesi ve Teknolojileri  Türkçe Güz ve Bahar    3  3+0+0  7,5
  BTEC 574 İleri Bitki Besleme: Mineral ve Organik Gübreler ve Büyüme Uyarıcılar  İngilizce Güz  Alan seçmeli  3  3+0+0  7,5
  BTEC 576 Bitki Doku Kültürü ve Mikroçoğaltım  İngilizce Güz  Alan seçmeli  3  3+0+0  7,5
  BTEC 591 Biyoteknolojide Seminerler - I  Türkçe Güz  Zorunlu  0  0+2+0  7,5
  BTEC 593 Araştırma ve Yayın Etiği  Türkçe Güz ve Bahar    0  3+0+0  7,5
  BTEC 599 Uzmanlık Alan Dersi  Türkçe Güz ve Bahar    0  8+0+0  52,5
-->